Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Καταγγελία για την άμεση αποκατάσταση της τιμής, της υπόληψης και της επαγγελματικής φήμης των Νοσηλευτών, προς την ενημερωτική ειδησεογραφική ιστοσελίδα iEidiseis.gr

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ απέστειλε έγγραφη καταγγελία προς την ενημερωτική ειδησεογραφική ιστοσελίδα  iEidiseis.gr, σχετικά με τους απαξιωτικούς έως και σεξιστικούς χαρακτηρισμούς του δημοσιογράφου κ. Βερύκιου, ιδίως για το νοσηλευτικό προσωπικό και δη τις γυναίκες νοσηλεύτριες, που τις παρουσίαζε ως κακές μάγισσες με χάρτινα καπελάκια και χειροπέδες, με την διευκρίνιση ότι δεν πρόκειται για χειροπέδες με «γουνάκια» αλλά κανονικές.

Απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση της τιμής, της υπόληψης και της επαγγελματικής φήμης των νοσηλευτών, καθώς και την αποφυγή οιασδήποτε προσβολής της εν γένει προσωπικότητάς τους για το μέλλον, επιφυλασσόμενοι για την προάσπιση παντός εννόμου συμφέροντός τους.

Αναμένουμε, δε, από τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο να ανασκευάσει άμεσα την δημόσια τοποθέτησή του και να ζητήσει συγνώμη από τις χιλιάδες των νοσηλευτών που μοχθούν καθημερινά, προσπαθώντας να φέρουν εις πέρας το πολύτιμο έργο τους κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 33 του Νόμου 5090/2024  (Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης -Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, ΦΕΚ A’ 30/23.02.2024), «Στο άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής: «4. Όποιος εισέρχεται σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ή προσεγγίζει κινητές μονάδες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εργαζομένων, υπαλλήλων ή ασθενών διαταράσσει τη λειτουργία τους, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή και αν η πράξη συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

5. Με τις ποινές της παρ. 4 τιμωρείται όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαζομένων, υπαλλήλων ή μαθητών διαταράσσει τη λειτουργία του».

Σύμφωνα με την οικεία Αιτιολογική Έκθεση, «Η τροποποίηση του άρθρου 168 ΠΚ με την προσθήκη παρ. 4 και 5 κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να συμπεριληφθεί ρητά, στις υποπεριπτώσεις του εν λόγω άρθρου και κάθε μορφή διατάραξης της λειτουργίας χώρου υγειονομικής περίθαλψης (δομές παροχής υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μονάδων προνοσοκομειακής φροντίδας ή κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας) ή εκπαιδευτηρίου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να τελείται ενδεικτικώς με φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του υγειονομικού προσωπικού ή οποιουδήποτε τελεί σε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (π.χ. εργαζόμενοι ιδιωτικών εταιρειών υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχουν βάσει σύμβασης υπηρεσίες σε νοσηλευτικά ιδρύματα) υπαλλήλων ή ασθενών ή αντίστοιχα κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού, ή οποιουδήποτε τελεί σε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, υπαλλήλων ή μαθητών. Διακεκριμένη μορφή της ανωτέρω συμπεριφοράς, θεωρείται η πρόκληση βιαιοπραγίας. Το ύψος και η διαβάθμιση των απειλούμενων ποινών κρίθηκαν ανάλογα με την ιδιαίτερη ποινική απαξία του εγκλήματος. Η διατάραξη της λειτουργίας των ανωτέρω χώρων προκαλεί πολυεπίπεδη βλάβη, καθώς αφενός μεν, παρεμποδίζει το ιατρικό – νοσηλευτικό και αντίστοιχα εκπαιδευτικό προσωπικό από την άσκηση των καθηκόντων τους, αφετέρου δε, η δημιουργούμενη ένταση διαταράσσει την απαραίτητη ψυχική ηρεμία και νηφαλιότητα για την άσκηση του λειτουργήματός των ανωτέρω επαγγελματιών, αλλά και προκαλεί συναισθήματα φόβου και ταραχής σε νοσηλευόμενους, θεραπευόμενους και αντίστοιχα σε ανήλικους μαθητές με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την αποκατάσταση της υγείας και τη διαμόρφωση του ψυχισμού τους αντίστοιχα. Τα παραπάνω ισχύουν και για την προστασία των χώρων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 εμπίπτει και η περίπτωση της παρακώλυσης ή της παρεμπόδισης της εισόδου στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στους εργαζόμενους, στους υπαλλήλους ή στους μαθητές».

Εκ των ανωτέρω παρατηρήσεων, αλλά και λαμβανομένης υπόψη της σύγχρονης καθημερινότητας στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, έπεται ότι οι επίμαχες διατάξεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες και έρχονται επί της ουσίας να προφυλάξουν το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, που δίδει καθημερινή μάχη για την διαφύλαξη του αγαθού της υγείας των πολιτών. Γιατροί και νοσηλευτές θα πρέπει να εκτελούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα απερίσπαστοι και όχι κάτω από την πίεση (ψυχολογική ή ακόμη και σωματική) ασθενών ή συνοδών ασθενών, που αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον χώρο των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Άπαντα τα ανωτέρω προφανώς δεν έχουν γίνει ή δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά και κατανοητά από τον δημοσιογράφο κύριο Βερύκιο, ο οποίος σε δημόσια τοποθέτησή του (https://www.instagram.com/reel/C4CzWQdBnED/?igsh=MWY1N3IycWY1bmo2dg==) και (https://vm.tiktok.com/ZGefbBo9f/), βάλει κατά των ως άνω διατάξεων καταφεύγοντας σε απαξιωτικούς έως και σεξιστικούς χαρακτηρισμούς ιδίως για το νοσηλευτικό προσωπικό και δη τις γυναίκες νοσηλεύτριες, που παρουσιάζονται ως κακές μάγισσες με χάρτινα καπελάκια και χειροπέδες, με την διευκρίνιση ότι δεν πρόκειται για χειροπέδες με «γουνάκια» αλλά κανονικές. Ομολογουμένως αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε το παραλήρημα του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, ο οποίος άνευ ίχνους ενσυναίσθησης και στοιχειώδους αντίληψης περί του έργου που προσφέρουν οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, αποδίδεται στη χρήση ανοίκειων εκφράσεων, που προσβάλλουν συνολικά τον κλάδο των νοσηλευτών.

Ως εκ τούτου ζητούμε και απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση της τιμής, της υπόληψης και της επαγγελματικής φήμης των νοσηλευτών, καθώς και την αποφυγή οιασδήποτε προσβολής της εν γένει προσωπικότητάς τους για το μέλλον, επιφυλασσόμενοι για την προάσπιση παντός εννόμου συμφέροντός τους. Αναμένουμε, δε, από τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο να ανασκευάσει άμεσα την δημόσια τοποθέτησή του και να ζητήσει συγνώμη από τις χιλιάδες των νοσηλευτών που μοχθούν καθημερινά, προσπαθώντας να φέρουν εις πέρας το πολύτιμο έργο τους κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                 Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy