Παρεμβάσεις

Καταγγελία για την αυθαιρεσία και στην ανορθολογική αντιμετώπιση του θεσμού του εφημερεύοντος νοσηλευτή στο Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ενόψει πρόσφατων καταγγελιών, προερχομένων από το νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», αναφορικά με τα καθήκοντα των εφημερευόντων Νοσηλευτών και την εν γένει αντιμετώπιση του θεσμού του εφημερεύοντος νοσηλευτή, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.) επισημαίνει τα ακόλουθα:

Ο θεσμός του εφημερεύοντος Νοσηλευτή αποσκοπεί πρωτίστως στην εύρυθμη λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων. Για τον λόγο τούτο, ο εφημερεύων Νοσηλευτής κατέχει ένα ρόλο γενικής εποπτείας επί του νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς. Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για ένα ρόλο με αυξημένες υποχρεώσεις και μεγάλη ευθύνη. Κατά συνέπεια, ο εφημερεύων Νοσηλευτής οφείλει να εκτελεί την υπηρεσία του απρόσκοπτα, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή αποτελεσματικότητα του εν λόγω θεσμού. Προκειμένου, δε, να φέρει επιτυχώς εις πέρας το ανωτέρω έργο του, ο εφημερεύων Νοσηλευτής δεν είναι δυνατόν να απασχολείται παράλληλα σε άλλα καθήκοντα, όπως, για παράδειγμα, να εκτελεί βάρδια σε κλινική.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για το ιατρικό προσωπικό των Νοσοκομείων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 2889/2001,  οι ιατροί που απασχολούνται σε απογευματινό ιατρείο δεν επιτρέπεται να είναι σε εφημερία. Από την παραπάνω διάταξη αναδεικνύεται σαφώς η ιδιαιτερότητα του θεσμού της «εφημερίας», η οποία δεν δύναται να συνδυαστεί με παράλληλη απασχόληση σε άλλα καθήκοντα.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι ο εφημερεύων νοσηλευτής, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων αυξημένης ευθύνης που αναλαμβάνει, δεν δύναται να υποχρεωθεί όπως εκτελεί παράλληλα με την εφημερία και βάρδια σε τμήματα ή κλινικές του νοσοκομείου.

Συνεπώς, η πρακτική που ακολουθείται στο Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» είναι σε κάθε περίπτωση επικίνδυνη, ενώ η επιβολή της εκτέλεσης βάρδιας από τον εφημερεύοντα νοσηλευτή είναι εντελώς παράνομη και καταχρηστική, θίγει δε υπέρμετρα την προσωπική και επαγγελματική αξιοπρέπεια των νοσηλευτών, οι οποίοι καλούνται να φέρουν εις πέρας ένα έργο, το οποίο δεν περιγράφεται ούτε στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ούτε στις διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των νοσοκομείων και των νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. δηλώνει ευθαρσώς, ότι απαιτεί να τεθεί ένα τέλος στην αυθαιρεσία και στην ανορθολογική αντιμετώπιση του θεσμού του εφημερεύοντος νοσηλευτή στο Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», επιφυλάσσεται δε όπως ενεργήσει προς τούτο κάθε νόμιμη ενέργεια, είτε εξώδικη, είτε δικαστική. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                              Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy