Παρεμβάσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ Αιτ/νίας – ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

Καταγγελία του Συλλόγου Νοσηλευτών Αιτ/νίας για την παράνομη αντικατάσταση της ΔΝΥ του Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 

Χωρίς να παραγνωρίζουμε τον καθημερινό σας αγώνα για την βελτίωση των συνθηκών υγείας στην χώρα μας θα θέλαμε να καταχραστούμε για λίγο τον πολύτιμο χρόνο σας και να σας γνωστοποιήσουμε ακόμα μια πρωτοφανή αυθαιρεσία που τις τελευταίες μέρες έλαβε χώρα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Με την υπ’ αριθ. 159/9-7-2015 απόφαση του ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μεσολογγίου κος Γιώργος Κυριακόπουλος ανέθεσε προσωρινά καθήκοντα Διεύθυνσης Νοσηλευτικής υπηρεσίας σε νοσηλεύτρια ΠΕ με βαθμό Δ΄ (με εντεκάμισυ χρόνια υπηρεσίας) στην θέση της Αγγελικής Ακριβοπούλου ΤΕ με βαθμό Β΄ (και 31 χρόνια υπηρεσίας) χωρίς να συντρέχει κανένας ουσιαστικός λόγος ο οποίος θα δικαιολογούσε αυτή την αλλαγή.

Η εν λόγω απόφαση στερείται νομιμότητας για τους κάτωθι λόγους:

1. Η απόφαση του αναπληρωτή Διοικητή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Έχει επιλεγεί υπάλληλος σε θέση διευθυντή με λιγότερα τυπικά προσόντα έναντι ενός άλλου.

2. Αυθαίρετα έγινε ανάκληση μιας προηγούμενης απόφασης, που όριζε την κ. Ακριβοπούλου από το 2007 Διευθύντρια Νοσηλευτικής υπηρεσίας, χωρίς να συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, από τον Αν. Διοικητή του Νοσοκομείου Μεσολογγίου ο οποίος ουδεμία αρμοδιότητα είχε να προβεί σε κρίση Διευθυντών, καθόσον αυτό γίνεται από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Περιφέρειας και κατόπιν εντολής του Υπουργείου.

3. Απουσιάζει παντελώς από την απόφαση η αιτιολογία που την προκάλεσε.

4. Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ισχύοντα νόμο της πολιτείας 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11-7-2014) αρθρ. 26 παρ. 2 ο οποίος αναφέρει ότι, για τις θέσεις ευθύνης των οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ και ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών.

5. Η απόφαση για την ανάθεση διεύθυνσης νοσηλευτικής υπηρεσίας στηρίχτηκε στην εισήγηση-παρέμβαση της διοικητικής υπηρεσίας γεγονός πρωτοφανές και αυθαίρετο μιας και οι ρόλοι των υπηρεσιών κάθε Νοσοκομείου (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διοικητικής) είναι αυτοτελείς, ισότιμοι και ανεξάρτητοι.

6. Η χρονική στιγμή που βγήκε η απόφαση 9-7-2015 (την μέρα ακριβώς που ψηφίζονταν το νομοσχέδιο ώστε εσείς προσωπικά να αποφασίζετε για την παύση ή την λήξη της θητείας των Διοικητών των Νοσοκομείων) υποσκάπτει το έργο σας και τη θέληση σας για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών στην υγεία.

7. Αγνοεί επιδεικτικά και δεν εφαρμόζει την απόφαση (21890-24/7/2015) του  διοικητή της 6ης  Υ.Π.Ε- ο οποίος έχει κατά νόμον αρμοδιότητα ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των φορέων της αρμοδιότητός του- με την οποία του ζητείται να ανακαλέσει την αρχική του απόφαση.

Για τους παραπάνω προφανείς λόγους κ. Υπουργέ θα θέλαμε την παρέμβαση σας για την αποκατάσταση της κατάφορης αυτής αδικίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπακέλας Ιωάννης

Download PDF

Διαβάστε εδώ και την εντολή του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ για την ανάκληση της σχετικής απόφασης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy