Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Κορωνοΐος – Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Στις 25-02-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 42) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με αντικείμενο τα «κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού».

Η εν λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνει πέντε (5) συνολικά άρθρα με διαφορετικές θεματικές ενότητες το καθένα. Στο πρώτο άρθρο προβλέπονται μέτρα πρόληψης και υγειονομικής παρακολούθησης με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του ιού. Η λήψη μέτρων είναι δυνητική και όχι άμεση, ενώ μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται ενδεικτικώς η υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό έλεγχο, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία των προσώπων για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο, η επιβολή ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, ο προσωρινός περιορισμός των μεταφορικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου, ο προσωρινός περιορισμός προσώπων που μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων συνάθροισης όπως θέατρα, κινηματογράφοι κλπ, αλλά και δημοσίων υπηρεσιών, ο περιορισμός της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς εντός της χώρας, ο κατ’οίκον περιορισμός ομάδων προσώπων προς αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διάδοση της νόσου.

Αναμφίβολα πρόκειται για δυνητικά μεν μέτρα, πλην όμως εξαιρετικής αυστηρότητας, που φτάνουν μέχρι του σημείου να περιορίζουν σημαντικές ελευθερίες και ατομικά δικαιώματα, συνταγματικώς κατοχυρωμένα.

Στο δεύτερο άρθρο προβλέπεται η έκτακτη μετακίνηση προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του νοσηλευτικού προσωπικού, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας για έναν (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρεις (3) μήνες σε πληττόμενες περιοχές. Επιπλέον προβλέπεται η κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του νοσηλευτικού προσωπικού, για τέσσερεις (4) μήνες από τον ΕΟΔΥ.

Στο τρίτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας αγοράς υγειονομικού υλικού κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.

Στο τέταρτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο δημόσιο με σκοπό την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας.

Τέλος, στο πέμπτο άρθρο προβλέπεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών πρόσληψης προσωπικού (και νοσηλευτικού), αλλά και αγοράς υγειονομικού υλικού.

Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι τα περιγραφόμενα μέτρα, που δύνανται να ληφθούν, είναι εξαιρετικής φύσεως και επηρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα την εν γένει κοινωνική και οικονομική ζωή, περιορίζοντας ή ακόμη αναιρώντας εν τοις πράγμασι θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Φρονούμε, λοιπόν, ότι κατά την εφαρμογή των μέτρων θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά μια απαραίτητη στάθμιση, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και να λαμβάνονται τα ηπιότερα δυνατά μέτρα. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται η κοινωνία μας να βρεθεί αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποφευχθούν.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. παραμένει αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, με την ηγεσία του οποίου ευρίσκεται σε διαρκή επαφή για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των δράσεων και την οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Θεωρούμε, δε, ότι στην παρούσα περίπτωση άπαντες οι νοσηλευτές οφείλουν να προασπίσουν το αγαθό της δημόσιας υγείας, εκμεταλλευόμενοι τις επιστημονικές γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., παρακολουθώντας στενά τις εγχώριες, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις γύρω από τη νόσο του κορωνοϊού, συστήνει προς όλες τις κατευθύνσεις την διατήρηση της ψυχραιμίας και παράλληλα την λήψη απλών μέτρων πρόληψης και προφύλαξης, όπως π.χ. η ατομική υγιεινή.

Τέλος, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. διαβεβαιώνει την ελληνική κοινωνία, ότι το νοσηλευτικό προσωπικό των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας είναι άρτια εκπαιδευμένο και κατάλληλα προετοιμασμένο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση παρόμοιων επιδημιολογικών περιστατικών.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy