Ανακοινώσεις

Μία στις δύο νοσηλεύτριες θίγεται από τις επικείμενες ρυθμίσεις της συνταξιοδότησης.

Μετά την αύξηση των πιέσεων των Ευρωπαίων εταίρων μας για τη διαμόρφωση μιας σκληρότερης οικονομικής πολιτικής από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το ξενόφερτο θέμα της ρύθμισης για την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών- γυναικών, επανέρχεται δριμύτερο και σοβαρότερο από κάθε άλλη φορά.  Παρότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι δεν θα θιγούν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ακόμα και γι’ αυτές που αν και έχουν θεμελιώσει τα δικαιώματα αυτά, δεν συμπληρώνουν ακόμα το απαιτούμενο όριο ηλικίας, η μεγαλύτερη μερίδα των γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου έχει μάθει να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό κάθε τέτοιου είδους εξαγγελίες.
Η προοπτική της παράτασης του εργασιακού βίου χιλιάδων γυναικών (περίπου των μισών συνολικά από τις εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα), έχει προκαλέσει μέγιστη αναστάτωση και συνάμα υποδαυλίζει το ήδη μεγάλο κύμα φυγής από τις υπηρεσίες, με βασικό θύμα πρωτίστως το μισοβουλιαγμένο οικονομικά, Ταμείο Πρόνοιας.
Εν τούτοις, αν η δέσμευση της κυβέρνησης ισχύσει, οι γυναίκες που δεν θίγονται, είναι οι ακόλουθες :
1. Οι έγγαμες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/82 κι έχουν συνολικά 24,5 έτη ασφάλισης. Όμως, από τα χρόνια αυτά, τα 17,5 πρέπει να αποτελούν ασφαλιστικό χρόνο που έχει διανυθεί σε δημόσια υπηρεσία, ενώ τα υπόλοιπα μπορεί να έχουν διανυθεί και στον ιδιωτικό τομέα.
2. Οι μητέρες ανηλίκων παιδιών-έγγαμες ή άγαμες- που κατά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας, είχαν παιδί ανήλικο. Στην κατηγορία  αυτή, οι μητέρες που προσελήφθησαν μέχρι 31/12/82 στο Δημόσιο κι έχουν συνολικά 25,5 έτη ασφάλισης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με αυτά τα έτη στην ασφάλιση. Από την υπηρεσία τους μπορούν να αποχωρήσουν όποτε θέλουν:

  • Οι γυναίκες που προσελήφθησαν το 1892, είχαν συνεχή εργασία μέχρι σήμερα κι έχουν συμπληρώσει 27 χρόνια
  • Οι γυναίκες με 3 ή περισσότερα παιδιά που προσελήφθησαν μέχρι 31/12/92 κι έχουν συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης

3. Οι μητέρες ανηλίκων παιδιών που έχουν προσληφθεί από 1/1/83 μέχρι 31/12/92 κι έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης, καθώς και το 50ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης πρέπει να έχουν ανήλικο παιδί. Για τη συμπλήρωση των 25 ετών, συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης που τυχόν έχουν στον ιδιωτικό τομέα.
4. Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/92 κι έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος με 15 χρόνια ασφάλισης
5. Γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και 25 έτη ασφάλισης, μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη εφόσον έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/92.
6. Γυναίκες άγαμες χωρίς παιδιά, που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης κι έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/82, συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.
7. Γυναίκες χωρίς ανήλικο παιδί που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο από 1/1/83 μέχρι 31/12/92 κι έχουν συμπληρώσει 35 έτη (μαζί με τον ιδιωτικό τομέα) και το 58ο έτος της ηλικίας τους.
8. Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μετά την 1/1/93, αλλά έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ταμείο κύριας ασφάλισης πριν το 1993 κι έχουν συμπληρώσει συνολικά:

  • Οι μητέρες ανηλίκων, 25 έτη ασφάλισης και το 50ο έτος της ηλικίας τους
  • Οι γυναίκες με 15 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 25 έτη ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους για μειωμένη σύνταξη
  • Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες με 20 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

Αριστείδης Δάγλας

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy