Παρεμβάσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. - Ν. Αττικής

Νοσηλευτικές πράξεις σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς.(ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ 19/1/10)

Download PDF

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων – ΕΣΥ του Νομού Αττικής σχετικά με την ανάθεση σε Νοσηλευτές οι οποίοι απασχολούνται σε νοσηλευτικά τμήματα την εφαρμογή νοσηλευτικών πράξεων σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς επισημαίνει τα ακόλουθα:

Ο ορθολογικός τρόπος κατανομής αρμοδιοτήτων στο σύνολο των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και εν γένει του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου αποτελεί τη μόνη οδό για την εύρυθμη λειτουργία και την καλύτερη δυνατή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Ο Νοσηλευτής όπως και κάθε άλλος επαγγελματίας υγείας (Ιατρός, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός κ.α.), ο οποίος απασχολείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεται επαγγελματικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παροχή νοσηλευτικών πράξεων σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς γίνεται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (κατόπιν ραντεβού), στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (οξεία φάση, επείγον περιστατικό), στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και στην οικία του ασθενή (κοινοτικός νοσηλευτής, επισκέπτης υγείας).

Εντός του νοσηλευτικού τμήματος παρέχονται νοσηλευτικές πράξεις μόνο σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται ούτε θεσμικά, ούτε νομικά η παροχή Νοσηλευτικών πράξεων σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς εντός του νοσηλευτικού τμήματος, ενώ παράλληλα δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών. Επιπλέον διαταράσσεται η λειτουργία του νοσηλευτικού τμήματος, δημιουργούνται προβλήματα που αφορούν την χρέωση του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιβαρύνεται το ήδη αποδυναμωμένο νοσηλευτικό προσωπικό των τμημάτων με εργασίες οι οποίες δεν του αναλογούν, και δημιουργούνται «ερωτήματα» για αυτή την πρωτοτυπία.

Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος για Πειθαρχικές ή Ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση ατυχήματος ή παρενέργειας κάποιου φαρμάκου που χορηγήθηκε εφόσον η συγκεκριμένη διαδικασία δεν στηρίζεται Νομικά, Θεσμικά, Διοικητικά, Επιστημονικά.

Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω ο Νοσηλευτής ο οποίος εργάζεται σε Νοσηλευτικό τμήμα έχει την υποχρέωση και την ευθύνη για την εφαρμογή και εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων μόνο σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

Επομένως η ανάθεση στο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο απασχολείται στα νοσηλευτικά τμήματα νοσηλευτικών πράξεων σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς είναι παράνομη και καταχρηστική.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε πάντα διαθέσιμοι για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

Κοινοποίηση: Διευθυντές Ιατρούς των ΨΤΕ του ΨΝΑ

Προϊστάμενους Νοσηλευτές των ΨΤΕ του ΨΝΑ

Πρόεδρο Της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) κ. Δ. Σκουτέλη

Πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας – ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ) κ. Αρ. Δάγλα

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος            Η Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης           Ειρήνη Παρή

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy