Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Νόμος 4272. Ρυθμίσεις για Μεταμοσχεύσεις, Ψυχική Υγεία, Νοσηλευτές

Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις. Ρυθμίσεις για τους Νοσηλευτές.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το ΦΕΚ

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy