Ανακοινώσεις

Οι Εκβιαστές του Σ.Υ.Κ.Ν.Ε ψεύδονται ασύστολα

Download PDF

Συνάδελφοι νοσηλευτές,

Ενόψει του υπ’αριθμ.πρωτ. 735/09-09-2010 εγγράφου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου (ΣΥΚΝΕ), με το οποίο εκβιάζει ωμά  τους εργαζομένους του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7§1 του Νόμου 1264/1982, «κάθε εργαζόμενος, που έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο μέσα στον τελευταίο χρόνο στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση ή τον κλάδο απασχόλησής του, έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μίας οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μίας του επαγγελματικού κλάδου απασχόλησής του, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους».

Στο ίδιο πνεύμα οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 28§2 του Νόμου 1264/1982 ορίζουν, ότι «εργαζόμενος που είναι μέλος σε περισσότερα από δύο σωματεία κατά τη διάκριση της παρ. 1 του άρθρου 7 υποχρεούται μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να επιλέξει τις οργανώσεις στις οποίες θα είναι μέλος και να ζητήσει τη διαγραφή του από τις λοιπές, Μετά την παραπάνω προθεσμία αν υπάρχουν πολλές εγγραφές είναι έγκυρες μόνο οι δύο πρώτες κατά σειρά εγγραφής και με την διάκριση της παρ. 1 του άρθρου 7».

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ιδίου ως άνω Νόμου, «κάθε υπάλληλος, από το διορισμό του, μπορεί να γίνει μέλος μόνο μίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των κατά κλάδους ή ειδικότητες διαρθρωμένων και μίας οργάνωσης του χώρου εργασίας, αφού καταβάλει την ορισμένη από το καταστατικό συνδρομή».

Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι από τις διατάξεις του άρθρου 12§1 του Συντάγματος καθιερώνεται η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων, η οποία εκφράζεται με την ελευθερία συστάσεως και λειτουργίας στον αυτό χώρο εργασίας δύο ή περισσοτέρων σωματείων, επιδιωκώντων τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και συγκροτουμένων από μέλη που ασκούν το αυτό επάγγελμα.

Από την διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων και καθ’ ερμηνεία αυτών προκύπτει με σαφήνεια, ότι πας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται να είναι ταυτόχρονα μέλος δύο πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, ήτοι μίας του χώρου εργασίας του και μίας του κλάδου απασχόλησής του.

Εν προκειμένω, το μεν Σωματείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου αποτελεί την συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου εργασίας, ενώ ο πρωτοβάθμιος Σύλλογος Νοσηλευτών της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) αποτελεί, προφανώς, την συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου απασχόλησης των νοσηλευτών, αφού εκ του καταστατικού της προκύπτει ότι τα μέλη της είναι αποκλειστικά και μόνον υπάλληλοι φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή.

Εντεύθεν, ευχερώς συνάγεται, ότι κάθε νοσηλευτής – μέλος του Συλλόγου Νοσηλευτών Αλεξανδρούπολης, ήτοι του πρωτοβάθμιου συλλόγου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, δύναται να είναι και μέλος του ΣΥΚΝΕ, παρά τα αντιθέτως και εντελώς αβασίμως προβαλλόμενα δια του επίμαχου υπ’αριθμ.πρωτ. 735/09-09-2010 εγγράφου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΚΝΕ.

Επειδή λοιπόν οι αναίσχυντοι εκβιαστές της ΠΟΕΔΗΝ νομίζουν ότι απευθύνονται σε ιθαγενείς του Αμαζονίου, κρίνοντας μάλλον από το ποιόν των  δικών τους συνδικαλιστών, τους συνιστούμε να ξανακαθίσουν στα θρανία ξαναμαθαίνοντας ανάγνωση και γραφή, έτσι, για να μην εκτίθενται συνεχώς…

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας Νικόλαος Ορφανός

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy