Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας στο έλεος της πανδημίας COVID – 19

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμη κ. Υφυπουργέ,

Καθώς βιώνουμε την επέλαση της πανδημίας COVID – 19 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οι επαγγελματίες υγείας έχουν εστιάσει την προσοχή τους και την καθολική μέριμνά τους στα Πανεπιστημιακά και στα Γενικά Νοσοκομεία, έχοντας παραμελήσει  τα Ειδικά Νοσοκομεία και ιδιαίτερα τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι αφενός έχουν εκπονηθεί κατευθυντήριες οδηγίες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας, αφετέρου δε, δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των Υπηρεσιών Υγείας ως προς την ασφαλή εφαρμογή τους.

Όπως γνωρίζετε οι ελλείψεις επαγγελματιών υγείας παραμένουν τραγικές παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και την εθελοντική συνεισφορά όλων των υγειονομικών υπαλλήλων. Η κατάσταση αυτή όμως επιδεινώνεται στο χώρο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς δεν έχετε μεριμνήσει τόσο στην επάνδρωσή του με ανθρώπινο δυναμικό, αλλά ούτε και στην επαρκή διασφάλιση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο χώρος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας δε διαφέρει κι ούτε έχει λιγότερες ανάγκες, σε σχέση με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες Υγείας. Δεν υφίσταται επαρκής στελέχωση από Νοσηλευτές εδώ και 15 χρόνια, ώστε να αντικρούσει τις μαζικές αποχωρήσεις λόγω των συνταξιοδοτήσεων, με αποτέλεσμα οι Νοσηλευτές να μην προσφέρουν νοσηλευτή φροντίδα, αλλά αλλότρια καθήκοντα φύλαξης, τραπεζοκόμου, κλητήρα, τεχνικές – διοικητικές υπηρεσίες. Δεν υφίσταται θεραπευτικό περιβάλλον, δεν υφίσταται Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας. Το διαχρονικό πρόβλημα της προοδευτικής μείωσης των Νοσηλευτών, ήρθε η πανδημία COVID – 19, να το επιδεινώσει, προκαλώντας τεράστιες δυσχέρειες στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς οι διαθέσιμες κλίνες νοσηλείας είναι μόνιμα υπερκαλυμμένες, τόσο ενδονοσοκομειακά (Τμήματα Οξέων Περιστατικών), όσο και στις Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Το γεγονός αυτό, μετατοπίζει το βάρος στις πλάτες των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας και των βοηθών Νοσηλευτών, οι οποίοι επανδρώνουν σε αναλογία κατά μέσο όρο 2:35 ασθενείς στις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες στα Τμήματα Οξέων Περιστατικών και αντίστοιχα 1:15 ασθενείς στις Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης, με αποτέλεσμα την επισφαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας σε όλα τα επίπεδα. Την παγιωμένη αυτήν κατάσταση, πλαισιώνουν επιβαρυντικά οι καθ΄όλα νόμιμες άδειες ειδικού σκοπού, οι αναρρωτικές άδειες και οι άδειες καραντίνας, οι οποίες αθροιστικά εξοντώνουν το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς δεν υπάρχουν εφεδρείες.

Πέραν της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, η μειωμένη παροχή μέτρων ατομικής προστασίας προς τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό, αφήνει τους πάντες εκτεθειμένους στο COVID – 19. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι τα γάντια και οι μάσκες χορηγούνται με το σταγονόμετρο και το νοσηλευτικό προσωπικό αγοράζει με ενδοτμηματικό έρανο τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, σας κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, μέσω μόνιμων προσλήψεων Α.Σ.Ε.Π., είτε με την άμεση έναρξη της Ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. Επιπλέον, σας καλούμε να διαθέσετε περισσότερα κονδύλια ή να επιταχύνετε τις διαδικασίες διάθεσης των μέτρων ατομικής προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί το εργασιακό περιβάλλον και να περιοριστεί η διασπορά του COVID – 19, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον νοσηλείας – διαβίωσης – εργασίας, τόσο για τους ψυχικά πάσχοντες, όσο και για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας λειτουργούν άοκνα και με ανιδιοτέλεια, οφείλεται στην υπερπροσπάθεια των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας και των λοιπών επαγγελματιών ψυχικής υγείας και σαφώς σε καμία περίπτωση, αυτή η αυτοθυσία τους, δεν αναιρεί το τεράστιο ψυχοσωματικό πλήγμα το οποίο έχουν υποστεί από την πανδημία COVID – 19 και το οποίο αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, καθώς ήδη μετράμε νοσούντες συναδέλφους, με όλα τα τραγικά και δυστυχή συνεπακόλουθα.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αναμένει την άμεση ενεργοποίησή σας, ώστε να μπορέσουν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας να ανταποκριθούν με ασφάλεια και επαγγελματισμό στις ανάγκες των ψυχικά πασχόντων και στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης                                                Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy