Ανακοινώσεις

ΟΙ Προσπάθειες της ΕΝΕ για τα Κυτταροστατικά Απέδωσαν Καρπούς

Παρακαλώ  για την άμεση  ενημέρωση  μας  σχετικά  με την τήρηση  των αυστηρών κανόνων  και προδιαγραφών,  που θα πρέπει να διέπουν την διαδικασία και τις υποδομές,  αντίστοιχα,  παρασκευής  κυτταροστατικών σκευασμάτων υψηλής τοξικότητας.

Με αφορμή επανειλημμένα  υπομνήματα και καταγγελίες  της ΕΝΕ  (Ένωση  Νοσηλευτών Ελλάδας) για τη  μη τήρηση του ισχύοντος  γενικού πλαισίου προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων  σε πολλά Νοσοκομεία  του ΕΣΥ, θεωρούμε αναγκαίο  να προχωρήσουμε  σε διεξοδική διερεύνηση  και επίλυση του θέματος.

Σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, θεωρούμε σκόπιμο να διαμορφωθεί ένα λεπτομερές  πλαίσιο κανόνων ή «καλών πρακτικών»,  όπως και τεχνικών –λειτουργικών προδιαγραφών για την αποτελεσματική προστασία της υγείας των εργαζομένων και την ασφάλεια εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ, να μας ενημερώσετε άμεσα για τα παρακάτω:

  1. Σε ποια και πόσα Νοσοκομεία ευθύνης σας διεξάγεται παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων  υψηλής τοξικότητας.
  2. Με ποια συχνότητα και σε τι ποσότητες εκτελείται η παρασκευή κυτταροστατικών  ανά Νοσοκομείο.
  3. Σε ποια Νοσοκομεία έχουν διαπιστωθεί προβλήματα σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Στα Νοσοκομεία που εκτελείται παρασκευή κυτταροστατικών , ποιες είναι οι ειδικότητες του προσωπικού, που ασχολείται με την συγκεκριμένη διαδικασία.(φαρμακοποιοί, νοσηλευτές , άλλες ειδικότητες).Σημειώστε εάν προβλέπεται ή εφαρμόζεται στοιχειώδες πρόγραμμα εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο προσωπικό.
  5. Κατά την γνώμη σας ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες που δημιουργούν  προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής και με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να συμβάλλετε στην διαμόρφωση ενός «εθνικού προτύπου» καλής πρακτικής, σχετικά με τις διαδικασίες, τις προδιαγραφές υποδομών και την αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων  για την ανταπόκριση σας.

                                                              Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Download PDF        

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy