Ανακοινώσεις

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 (Οκτώβριος 2013) ξεκινά ο 5ος κύκλος σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» και προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ανωτέρω ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

Ι. «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και

ΙΙ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 έως και Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, στον κ. Πέτρο Κολοβό. Η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής: http://sparti.uop.gr/~nosil/

Διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων», Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ορθίας Αρτέμιδος και Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ 23 100. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 89726 & Fax 27310 89656. E-mail: pmsnurs@uop.gr & pkolovos@uop.gr

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy