Παρεμβάσεις ΣΥ.ΝΟ Ηλείας - ΕΣΥ

Παρέμβαση ΣΥ.ΝΟ Ηλείας

Με αφορμή την ανακοίνωση λειτουργίας δυο νέων  νοσηλευτικών τμημάτων, της Ψυχιατρικής και της Καρδιολογικής κλινικής και δεδομένων των ελλείψεων που ήδη υπάρχουν σε νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Πύργου από το οποίο προήρθε και το προσωπικό που στελέχωσε τα νεοσυσταθέντα Κέντρα Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως, επισημαίνουμε τα εξής:

  • Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα της λειτουργίας της Ψυχιατρικής κλινικής αφού η χρηματοδότηση της γίνεται μέσω ΕΣΠΑ και η μη λειτουργία της εκτός των άλλων θα έχει αποτέλεσμα την απώλεια των σχετικών πόρων, με ότι ευθύνες αυτό συνεπάγεται.
  • Αναγνωρίζουμε επίσης την αναγκαιότητα λειτουργίας της Καρδιολογικής κλινικής ως ανεξάρτητο νοσηλευτικό τμήμα αφού αυτό θα διασφαλίσει πληρέστερη και ασφαλέστερη παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών στο σύνολο των κατοίκων του Ν. Ηλείας.

Όμως η λειτουργία αυτών των δύο νέων τμημάτων δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με προσωπικό που θα προκύψει από το ήδη μειωμένο και μη ανταποκρινόμενο στις αναλογίες νοσηλευτή/κλινικής σύμφωνα με τις επιταγές του ΠΟΥ, προσωπικό των άλλων νοσηλευτικών τμημάτων αφού είναι βέβαιο ότι αυτό θα αποβεί εις βάρος αφενός του νοσηλευτικού προσωπικού που ήδη είναι εξουθενωμένο καθώς εργάζεται πολλές φορές χωρίς ρεπό , αφετέρου εις βάρος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με άμεσο κίνδυνο για την υγεία των νοσηλευόμενων ασθενών.

Δεδομένων των περιορισμών στις προσλήψεις νέου προσωπικού, θεωρούμε ως μοναδική λύση στην παρούσα φάση και προτείνουμε:

  • Την αξιοποίηση του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου μας  το οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα που απορρέουν εκ της θέσεως και της ειδικότητάς του.
  • Την αξιοποίηση του απαιτούμενου αριθμού νοσηλευτικού προσωπικού από τις υπόλοιπες μονάδες Υγείας του Νομού Ηλείας, οι οποίες πρέπει να συνδράμουν στην βελτιστοποίηση των παροχών και στην πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του συνόλου των κατοίκων του Νομού μας. Προς αυτή δε την κατεύθυνση ήταν και η βούληση της πολιτείας, που προέβη στην ενοποίηση των Νοσηλευτικών μονάδων του Νομού Ηλείας και στη θέσπιση ενιαίας διοίκησης τους.

Εφόσον τα ανωτέρω εφαρμοστούν πιστεύουμε ότι θα έχουμε πληρέστερη και σε ικανοποιητικό βαθμό ασφαλή λειτουργία των κλινικών.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Δημήτριος Θωμάτος                                          Νίκη Πλιάγκου

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy