Παρεμβάσεις

Παρέμβαση της ΠΑΣΥΝΟ στο Γ.Ν. Νίκαιας

Αξιότιμε κύριε Διοικητή,

Η  ομοσπονδία μας έχει γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με την κατάφωρη παραβίαση των κλινικών τους αρμοδιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από την κείμενη νομοθεσία.

Πρωτίστως, θίγεται το ζήτημα των καθηκόντων των εφημερευόντων νοσηλευτών, οι οποίοι καλούνται συστηματικά να εκτελέσουν αλλότριες εργασίες και να ασχοληθούν με πάσης φύσεως καθήκοντα, παντελώς ξένα προς τις νομοθετημένες τους αρμοδιότητες. Οι εφημερεύοντες νοσηλευτές, κατά την εκτέλεση της εφημερίας τους, πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνον στην άσκηση αμιγώς νοσηλευτικών καθηκόντων στο πλαίσιο λειτουργίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας όπου ανήκουν. Σε καμία περίπτωση ο εφημερεύων νοσηλευτής δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται ως γενικός επιστάτης ολόκληρου του νοσοκομείου, επιβαρυνόμενος με αρμοδιότητες που ανήκουν ως εκ της φύσεώς τους σε διοικητικό, τεχνικό και φυλακτικό προσωπικό.

Η αυθαίρετη διεύρυνση των καθηκόντων των εφημερευόντων νοσηλευτών με εργασίες και ευθύνες εντελώς ξένες προς την λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας και μη συνάδουσες με τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών αποτελεί απαράδεκτη πρακτική, που θίγει τον επαγγελματικό κλάδο των νοσηλευτών και υποβαθμίζει βιαίως τη νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη. Οι φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή είναι πρωτίστως επαγγελματίες του χώρου της υγείας με σαφώς προσδιορισμένα υπηρεσιακά καθήκοντα και όχι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων ή συνολικής επιστασίας του νοσοκομείου όπου υπηρετούν.

Ενόψει των ανωτέρω, η παρατηρούμενη στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ανάθεση της εκτέλεσης στους εφημερεύοντες νοσηλευτές επικουρικών εργασιών, που αρμόζουν σε φυλακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, είναι ευθέως παράνομη και καταχρηστική, ενώ δεν προβλέπεται από καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

Υπογραμμίζεται, λοιπόν, για μια ακόμη φορά, ότι ο εφημερεύων νοσηλευτής παραμένει και κατά την εκτέλεση της εφημερίας του νοσηλευτής και δεν είναι δυνατόν να μετατρέπεται παροδικώς σε υπάλληλο με αδιευκρίνιστο ή προσαρμοζόμενο κατά το δοκούν υπηρεσιακό προσανατολισμό.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι η τήρηση του βιβλίου θανόντων, η συμπλήρωση των πιστοποιητικών θανάτου, η συμπλήρωση και υπογραφή του διαβιβαστικού εντύπου νεκροψίας και νεκροτομής προς την Αστυνομία, αποτελεί υποχρέωση βαρύνουσα την Διοικητική Υπηρεσία του νοσοκομείου και όχι τη  Νοσηλευτική. Υπογραμμίζεται, λοιπόν, για ακόμη μια φορά, ότι τα μέλη της νοσηλευτικής υπηρεσίας και δη οι νοσηλευτές έχουν ως αποκλειστικό ρόλο τους την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και υγείας και ουδόλως εμπλέκονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες ή διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων, που αφορούν την διοικητική υπηρεσία ενός νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται, ότι ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ούτως ή άλλως διακριτών υπηρεσιών ενός νοσοκομείου αποτελεί και την βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του και την ασφαλή αντιμετώπιση όλων των συμβάντων.

Έτσι, μετά από αναλυτική παράθεση των όσων συμβαίνουν στο νοσοκομείο, αποφασίστηκε από το σύνολο των προϊσταμένων από 1ηςΙανουρίου 2015, η αποχή των νοσηλευτών από οποιοδήποτε αλλότριο καθήκον τους επιβάλλεται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Στο διάστημα που μεσολαβεί, η διοίκηση ευελπιστούμε ότι θα βρει τον τρόπο να ρυθμίσει το θέμα τούτο, αποδίδοντας στις τρεις ισότιμες υπηρεσίες του ιδρύματος (Ιατρική, Νοσηλευτική και Διοικητική) τις ευθύνες που αναλογούν σε καθεμιά ξεχωριστά.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ  δε, έχει επανειλημμένως αναφερθεί στα επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα των Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, «οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο <Νοσηλευτής Νοσηλεύτρια>(παρ.2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικώς φροντίδων. 2.Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες. 2.1. Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεση προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής, του ίδιου και του περιβάλλοντος του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του. 2.1.1. Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα. 2.1.2. Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου. 2.1.3. Λήψη μέρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση. 2.1.4. Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας. 2.1.5. Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης. 2.1.6. Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας. 2.1.7. Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα. 2.1.8. Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικές φροντίδας. 2.1.9. Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα. 2.1.10.Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου, στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας. 2.1.11.Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους. 2.1.12.Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών. 2.1.13.Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα που αφορούν. – τη λειτουργία του νοσοκομείουτη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείαςτην εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή 2.1.14.Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα. 2.1.15.Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι. 2.1.16.Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα. 2.1.17.Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και 2.1.18. Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς. 2.1.19. Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση. 2.2. Πράξεις σε απουσία γιατρού. 2.2.1. Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα. 2.2.2. Εφαρμογή πρώτων βοηθειών. 2.3. Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατεφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος. 2.3.1. Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή. 2.3.2. Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς. 2.3.3. Χορήγησης οξυγόνου με όλους τους τρόπους. 2.3.4. Πλήρης παρεντερική θρέψη. 2.3.5. Θεραπευτικά λουτρά. 2.3.6. Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, που προσδιορίζουν με σαφήνεια τα επαγγελματικά καθήκοντα των Νοσηλευτών, προκύπτει ότι η ανάθεση εκτέλεσης οιασδήποτε άλλης πράξεως πέραν των ανωτέρω περιγραφομένων σε Νοσηλευτή είναι παράνομη και καταχρηστική.

Εν κατακλείδι, η διοίκηση του Γ.Ν. Νίκαιας καλείται να αποκαταστήσει άμεσα την ορθολογική άσκηση των νοσηλευτικών αρμοδιοτήτων προκειμένου να επικρατήσει η νομιμότητα και να εξομαλυνθεί το δυσχερές εργασιακό τοπίο που έχει διαμορφωθεί.

Αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας          Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy