Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Παρέμβαση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για την άμεση άρση της αναστολής και ανάκλησης των κανονικών αδειών στους Νοσηλευτές»

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε έγγραφη παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών, για την άμεση άρση της αναστολής και ανάκλησης των κανονικών αδειών στους Νοσηλευτές. Αναλυτικά η παρέμβαση:

Αξιότιμοι,

Με αφορμή την έκδοση της υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-04-2023, Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για το ειδικότερο ζήτημα της αναστολής και ανάκλησης κανονικών αδειών των Νοσηλευτών της χώρας, ως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ., σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  Στην Εγκύκλιο αναφέρεται: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 106 του Π.Δ. 26/2012 … απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από 22/4/2023 έως και 21/5/2023.. Οι κανονικές άδειες απουσίας που έχουν ήδη χορηγηθεί ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και τα πρόσωπα που έχουν λάβει αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση».

 Η Εγκύκλιος αυτή, όπως όλες οι προηγούμενες που εξεδόθησαν κατά τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές για την εφαρμογή του πδ 26/2012: «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»,  ρυθμίζει σοβαρά υπηρεσιακά ζητήματα των δημοσίων υπαλλήλων κατά την ειδική περίσταση της προεκλογικής περιόδου, όπως την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών και την άδεια για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, που έχουν σαφή δικαιολογητική βάση και λογική, αλλά και σκοπιμότητα.

Η δε αναστολή και ανάκληση των κανονικών αδειών κατά την προεκλογική περίοδο στηρίζεται στην σημαντική επιβάρυνση συγκεκριμένων Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα κατά την προεκλογική περίοδο και κατά τις εκλογές. Τα Νοσοκομεία, οι δομές Π.Φ.Υ. και όλοι οι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας όμως, ουδεμία απολύτως σχέση έχουν με την εκλογική διαδικασία στο σύνολό της, ώστε να έχει λογική βάση η αναστολή και η ανάκληση των αδειών του προσωπικού τους.  Η συγκεκριμένη αναστολή των κανονικών αδειών συλλήβδην με βάση την ιδιότητα του «μόνιμου υπαλλήλου» δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ενώ αποτελεί κατάλοιπο παλαιότερων εποχών, όταν η εκλογική διαδικασία έθετε τη χώρα σε κατάσταση πραγματικής «επιφυλακής».

Σκοπός του Νομοθέτη άλλωστε είναι η ομαλή λειτουργία των Υπουργείων και Υπηρεσιών που εμπλέκονται με την εκλογική διαδικασία (Υπουργείο Εσωτερικών, Δικαιοσύνης κ.α) και όχι η αδικαιολόγητη παραβίαση του συνταγματικά και από διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό δίκαιο κατοχυρωμένου δικαιώματος των εργαζομένων στην ετήσια κανονική άδεια και την ανάπαυση.

Όλοι οι Νοσηλευτές της χώρας έχουμε ήδη βιώσει επί μακρό χρονικό διάστημα την αναστολή των κανονικών τους αδειών, όταν δύο φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας ανεστάλησαν και ανακλήθηκαν «μέχρι νεωτέρας», οι κανονικές άδειες του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών, των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., του Ε.Κ.Α.Β., του Ε.Ο.Δ.Υ., του Ε.ΚΕ.Α., της Ε.Κ.Α.Π.Υ., του Ι.Φ.Ε.Τ. και των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία), καθώς και των Τοπικών Ομάδων Υγείας σε όλη τη χώρα.

 Η αναστολή αυτή έλαβε χώρα σε μια ιστορική για την ανθρωπότητα συγκυρία, κατά την αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας πανδημίας και ήταν αυτονόητη συνέπεια του τεράστιου όγκου περιστατικών που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά Νοσοκομεία, της υπερπληρότητας κλινικών και Μ.Ε.Θ. και στη συνέχεια, της ανάγκης εμβολιασμού του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, η αναστολή και ανάκληση αδειών έβρισκε έρεισμα σε λόγους προστασίας του υπέρτερου έννομου αγαθού της δημόσιας υγείας και της ανάγκης να ριχτεί το προσωπικό του Ε.Σ.Υ. σύσσωμο στην αναγκαία για την σωτηρία των συμπολιτών μας μάχη κατά του covid -19.

Οι Νοσηλευτές, στηρίξαμε για ακόμη μια φορά ένα Ε.Σ.Υ. αποδεκατισμένο και υποστελεχωμένο και με αυταπάρνηση προσφέραμε  τα μέγιστα στον συνάνθρωπο, με πενιχρά μέσα, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, εξοπλισμού, υλικών και κτιριακών υποδομών, σε αντίθεση με κάθε δείκτη ασφαλούς στελέχωσης και θυσίασαν την υγεία και τον προσωπικό τους χρόνο στην υπηρεσία των ασθενών.

Συνέπεια των ανωτέρω αναστολών αδειών ήταν η συσσώρευση εκατοντάδων ημερών οφειλόμενων αδειών (αλλά και ημερών ανάπαυσης), η «αποχρέωση» των οποίων ήταν και είναι εξαιρετικά δύσκολη και η οποία μάλιστα οδήγησε το Νομοθέτη στη θέσπιση της ειδικής διάταξης του άρθρου 66 του Νόμου 4999/2022 που προβλέπει: «Οι ημέρες κανονικής άδειας των ετών 2020 και 2021 που δεν χορηγήθηκαν λόγω της αναστολής κανονικών αδειών που ίσχυε στο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και μεταφέρθηκαν στο έτος 2022 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) χωρίς να καταστεί δυνατό να χορηγηθούν κατά το έτος 2022 στους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, μεταφέρονται αυτοδικαίως και χορηγούνται κατά τα έτη 2023 και 2024».

Σ’ αυτήν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων, ήρθε να προστεθεί μια άκρως αναιτιολόγητη νέα αναστολή χορήγησης κανονικών αδειών, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο ενδεχομένως να προστεθεί και νέο (χρονικό διάστημα) σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών.

Η ανωτέρω πρόβλεψη είναι αναχρονιστική και παρωχημένη αναφορικά με το Υπουργείο Υγείας και τους Νοσηλευτές και αποτελεί στην πράξη μια ακόμη αναιτιολόγητη παραβίαση των δικαιωμάτων τους, αλλά και ένδειξη αγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη διαχρονική προσφορά τους. Ενδείκνυται δε να θεωρηθεί ότι έχει μεταγενέστερα καταργηθεί με τη νεότερη διάταξη (Νόμου και όχι πδ) περί μεταφοράς και χορήγησης οφειλόμενων αδειών κατά το έτος 2023 – η οποία είναι ανέφικτη αν μέσα στο έτος 2023 υπάρχουν δύο τόσο μακρά χρονικά διαστήματα νέας αναστολής αδειών.

Στην ίδια άλλωστε διάταξη του άρθρου 106 του πδ 26/2012 αλλά και στην εγκύκλιο προβλέπεται: «Ωστόσο, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας σε πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του δημοσίου και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτουμένου από αυτόν οργάνου. Τα αρμόδια όργανα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, θα πρέπει να προβούν στην ουσιαστική εκτίμηση της επικαλούμενης ανάγκης και να αποφανθούν σχετικά με τη χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας ή την συνέχιση της απουσίας βάσει εγκριθείσας κανονικής άδειας απουσίας, η οποία έχει αυτοδικαίως ανασταλεί με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ προκήρυξης των εκλογών της 21ης/5/2023 και να προβούν αιτιολογημένα σε εκ νέου έγκριση».

Συνεπεία όλων των ανωτέρω και δεδομένης της ψυχικής και σωματικής εξουθένωσης του νοσηλευτικού προσωπικού που στην κυριολεξία δεν έχει άλλα αποθέματα αντοχής, δεδομένης της ρητής πρόβλεψης δυνατότητας εξαιρέσεων από την αναστολή και ανάκληση κανονικών αδειών, σας καλούμε να σταθείτε δίπλα στους Νοσηλευτές και να λάβετε υπόψιν το αυτονόητο, ότι οι Νοσηλευτές δεν έχουμε ουδεμία σχέση με την εκλογική διαδικασία και πρέπει να εξαιρεθούμε από την αναστολή και ανάκληση των κανονικών αδειών.

Σας καλούμε επομένως να μην επιτρέψετε μια ακόμη αδικία εις βάρος μας και να μη συμβάλλετε σε μια περαιτέρω αποδυνάμωση του Ε.Σ.Υ. (με αποχωρήσεις και σοβαρές ασθένειες συναδέλφων που δεν αντέχουν άλλο να εργάζονται χωρίς επαρκή ανάπαυση και να θεωρούνται αναλώσιμα υλικά), προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εξαίρεση των Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας – Δομών Π.Φ.Υ. και όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (αλλά και των Νοσηλευτών που υπάγονται σε άλλα Υπουργεία), από την αναστολή κανονικών αδειών και επικουρικά όπως επιτρέψετε την εφαρμογή του Νόμου του άρθρου 66 του Νόμου 4999/2022 και την απρόσκοπτη χορήγηση των οφειλόμενων κανονικών αδειών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

 Γεώργιος Αβραμίδης                             Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy