Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Παρέμβαση του ΠΑΣΕΝ για τις μετατάξεις στις ΣΑΕΚ (ΙΕΚ)

Με επιστολή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής παρεμβαίνει για αίτημα ανάκλησης της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας που αφορά τον αποκλεισμό των μετατάξεων στις ΣΑΕΚ (ΙΕΚ)

Αξιότιμες/οι Κυρίες/ιοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 της ΚΥΑ, «Κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του Δ.Ι.Ε.Κ. δύνανται να καλύπτονται με απόσπαση / μετακίνηση νοσηλευτών-τριών από το Νοσοκομείο, όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ.». Κατά την πλέον ορθή ερμηνευτική προσέγγιση των ανωτέρω διατάξεων, αυτές δεν έχουν την έννοια ότι απαγορεύεται η πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικού νοσηλευτικού προσωπικού με την υπηρεσιακή μεταβολή της μετάταξης. Με άλλα λόγια οι προμνησθείσες διατάξεις καθιερώνουν μια πολύ πιο ευέλικτη, απλή και γρήγορη μέθοδο για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων. Κι αυτό γιατί η μετακίνηση ή η απόσπαση δεν απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες και παρεμβολή υπηρεσιακών συμβουλίων. Άρα οι επίμαχες διατάξεις τίθενται προς εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου σκοπού, ήτοι της δυνατότητας άμεσης πλήρωσης των κενών θέσεων, χωρίς, όμως, να αποκλείουν ή να απαγορεύουν την πάγια δυνατότητα μετάταξης σε αντίστοιχες θέσεις.

Η αντίθετη άποψη διαστρεβλώνει πλήρως τον αληθή σκοπό της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης, ενώ φτάνει μέχρι του σημείου να στερεί από τα ΔΙΕΚ την δυνατότητα στελέχωσης με άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό νοσηλευτικό προσωπικό. Ειδικότερα, κατά την διαδικασία της μετάταξης ελέγχονται τα τυπικά προσόντα του μετατασσόμενου υπάλληλου, σε αντίθεση με τις αποσπάσεις και τις μετακινήσεις, όπου οι διατυπώσεις είναι πολύ λιγότερο αυστηρές.

Κατά συνέπεια το επιχείρημα που αντλείται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, προκειμένου να μην υλοποιούνται οι συγκεκριμένες μετατάξεις, δεν ευρίσκει ασφαλές έρεισμα και αξιολογείται ως αβάσιμο.

Εξάλλου, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από την υπ’ αριθμ. Γ4βοικ. 13752/01-03-2024 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Υγείας ουδόλως υπερισχύουν λαμβανομένου, ιδίως, υπόψη, ότι κατά πάγια νομολογιακή αρχή η τυχόν έκδοση οιασδήποτε εγκυκλίου δεν δύναται να αναιρέσει την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου (βλέπε Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 1505/2014).

Με άλλα λόγια, εφόσον το δικαίωμα μετάταξης καθιερώνεται ευθέως στο Νόμο, καμία εγκύκλιος δεν δύναται να αναιρέσει το περιεχόμενο νομοθετικής διάταξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την εκ νέου προσέγγιση και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, δεδομένου και της πρόσφατης αναβάθμισης των Σ.Α.Ε.Κ, μεριμνώντας για την επίλυση του εν δυνάμει προβλήματος αποδυνάμωσης των Σ.Α.Ε.Κ  Υπουργείου Υγείας από τον περιορισμό της πάγιας στελέχωσης τους με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με τη μορφή μετατάξεων σε κενές υφιστάμενες οργανικές θέσεις.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ ΠΑ.Σ.Ε.Ν

Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γ.Γραμματέας

Βασίλειος Κατσουγιάννης                                             Ευαγγελία Πρεβύζη

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy