Παρεμβάσεις

Παρατηρήσεις στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Download PDF

Στις 09-12-2010 κατετέθη στην Βουλή σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας». Με το ως άνω νομοσχέδιο προβλέπεται νέα σειρά δυσμενών δημοσιονομικών και φορολογικών μέτρων, που έρχονται να πλήξουν για ακόμη μια φορά το εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων.

Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα των πολυπόθητων και πολυαναμενόμενων προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εισηγούμενες διατάξεις του άρθρου 3 του επίμαχου νομοσχεδίου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμιστεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11§1 του Νόμου 3833/2010 ετέθη ο κανόνας της αναλογίας μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις υπαλλήλων, ρητώς εξαιρουμένου του νοσηλευτικού προσωπικού, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου, όπου ετέθη ο κανόνας της αναλογίας μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Ουσιαστικά και με την ρύθμιση αυτή διαιωνιζόταν το πρόβλημα των τραγικών ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Το πρόβλημα αυτό αναμένεται, ωστόσο, να ενταθεί, δοθέντος ότι δια των εισηγούμενων διατάξεων του άρθρου 3§4β αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3833/2010, που είχε καθιερώσει την εξαίρεση υπέρ του νοσηλευτικού προσωπικού, καταργουμένης ούτως της ως άνω εξαίρεσης. Με άλλα λόγια, εφόσον τεθούν σε εφαρμογή οι προαναφερθείσες διατάξεις, θα ισχύσει και για το νοσηλευτικό προσωπικό ο κανόνας της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις, γεγονός που θα σημάνει την με μαθηματική ακρίβεια πλήρη αποδυνάμωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών από ανθρώπινο δυναμικό και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας.Ειδικότερα, τα κενά στις οργανικές θέσεις νοσηλευτών πρόκειται να αυξηθούν δραματικά τα επόμενα έτη, λόγω της άσκησης μιας αδιέξοδης πολιτικής χωρίς κανένα όραμα ή προοπτική, που οδηγεί με βεβαιότητα στην ολοκληρωτική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν πρέπει να ισχύσει για το νοσηλευτικό προσωπικό, αφού θα αποβεί καταστροφική για την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών υπηρεσιών και των νοσοκομείων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                                              Νικόλαος Ορφανός

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy