Πρωτοβάθμια Σωματεία Τελευταίες Εξελίξεις

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ.: «Άμεση απεμπλοκή των Νοσηλευτών από τις διακομιδές των ασθενών»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ. – Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες απαιτώντας την άμεση απεμπλοκή των Νοσηλευτών από τις διακομιδές των ασθενών, στο πλαίσιο της πρόσφατης ΠΝΠ, η οποία εμπλέκει τους Νοσηλευτές των Κέντρων Υγείας καιτων Πολυδύναμων Ιατρείων στα πληρώματα των ασθενοφόρων ως «συνοδεία».
Αναλυτικά η καταγγελία:

Ο ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ ΠΦΥ διαμαρτύρεται για την πρόσφατη ΠΝΠ που εμπλέκει τους νοσηλευτές των κέντρων υγείας και των πολυδύναμων ιατρείων στα πληρώματα των ασθενοφόρων ως «συνοδεία», καθώς αυτό αντίκειται στα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών, οι οποίοι δεν δύναται να δραστηριοποιούνται σε προνοσοκομειακό χώρο όπως είναι ο χώρος του ασθενοφόρου. Ειδικότερα, τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των νοσηλευτών όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989 και στην υπ’αριθμ. Γ6/Γ.Π.οικ. 45664/04-08-2022 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΦΕΚ B΄ 4262/10.08.2022), δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο των ανωτέρω διατάξεων, ότι στις αρμοδιότητες των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε διακομιδή ασθενούς εκτός του χώρου του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας, όπου υπηρετεί έκαστος νοσηλευτής. Αντιθέτως, στις πλέον πρόσφατες ρυθμίσεις του άρθρου 98 του Νόμου 5041/2023, σχετικά με τις διακομιδές, την ευθύνη συνοδείας των ασθενών πρέπει να έχουν οι ιατροί.

Είναι άδικο μια ομάδα επαγγελματιών υγείας όπως είναι οι νοσηλευτές να χρησιμοποιούνται διαχρονικά από την πολιτεία ως «πασπαρτού» και να καλούνται για ακόμα μία φορά να βάλουν πλάτη και να καλύψουν χρονίζοντα κενά από άλλες ειδικότητες εν προκειμένου των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Ο ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ ΠΦΥ απαιτεί την άμεση απεμπλοκή των νοσηλευτών από την διαδικασία στελέχωσης των πληρωμάτων ΕΚΑΒ.

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ. 

Η Πρόεδρος                                                              Η Γεν. Γραμματέας

Λουκία Κεραμιδά                                                     Ειρήνη Θεολογίδου – Σεϊταρίδου

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy