Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. Πέλλας - ΕΣΥ

Πεπραγμέμα 2012 ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Πέλλας

13/01/2012

Επίσκεψη στο ΚΥ Άρνισσας, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα (έλλειψη επισκεπτριών υγείας κλπ).

18/01/2012

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Γαβρίδη Μ. & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας αναφορικά με την απαλλαγή νοσηλευτών από τις διενέργειες τακτικών αιμοληψιών. (γνωμοδοτικό σημείωμα της ΕΝΕ)

19/01/2012

Επίσκεψη στο ΚΥ Κρύας Βρύσης, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα των Νοσηλευτών, τα πεπραγμένα του 2011 κλπ.

19/01/2012

Έγγραφο προς Τη Γραμματεία του Γ.Ν.Έδεσσας, αναφoρικά με την παραχώρηση της σοφίτας, προκειμένου να διενεργηθεί η γενική συνέλευση των μελών του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ.

19/01/2012

Συζητήθηκαν τα προβλήματα των Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Έδεσσας κατά την πραγματοποίηση επίσκεψης στα εξής τμήματα: ΜΤΝ, Αναισθησιολογικό, ΜΕΘ, Αιμοδοσία.

25/01/2012

Έγγραφο προς την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αναφορικά με την ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένης στο Γ.Ν.Έδεσσας.

26/01/2012

Επίσκεψη στο ΚΥ Αριδαίας με θέματα συζήτησης: Αλλότρια καθήκοντα στους νοσηλευτές,  πλασματικές ώρες, πεπραγμένα 2011, επίδομα προϊσταμένης, τροποποίηση οργανισμού ΚΥ Αριδαίας, μείωση του χρηματικού ποσού των εξαιρέσιμων.

27/01/2012

Κατόπιν οδηγίας  του Συλλόγου στάλθηκαν προς  τον Διοικητή κο Γαβρίδη Μ. & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας :

  • Βεβαίωση από τους προϊσταμένους των τμημάτων Αναισθησιολογικού & ΜΕΘ αναφορικά με την απασχόληση των νοσηλευτών μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας τους.
  • Αίτηση από το νοσηλευτικό προσωπικό των ανωτέρω τμημάτων αναφορικά με την άδεια οθόνης οπτικής καταγραφής.

01/02/2012

Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Έδεσσας κα Ανδρεάδου Σ., για θέματα όπως: Άδεια οθονών οπτικής καταγραφής στους νοσηλευτές της ΜΕΘ, ΜΤΝ & Αναισθησιολογικού, ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένης  ή υπεύθυνης στην κα Δημολιάρα Μ., διοργάνωση σεμιναρίων BLS/AED Στο Γ.Ν.Έδεσσας.

01/02/2012

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Έδεσσας κο Γαβρίδη Μ. για θέματα όπως: Άδεια οθονών οπτικής καταγραφής στους νοσηλευτές της ΜΕΘ, ΜΤΝ & Αναισθησιολογικού, ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένης  ή υπεύθυνης στην κα Δημολιάρα Μ..

01/02/2012

Γενική Συνέλευση

02/02/2012

Επιστολή προς τον Διοικητή κο Γαβρίδη Μ. & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας αναφορικά με την άδεια οθόνης οπτικής καταγραφής στους νοσηλευτές της ΜΕΘ, ΜΤΝ & Aναισθησιολογικού.

08/02/2012

Έγγραφο προς τη Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, κα Χρυσή Ματσηκούδη με θέμα: Υλοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων BLSAED στο Γ.Ν.Έδεσσας, Γιαννιτσών, Κ.Υ.Άρνισσας, Κρύας Βρύσης, Σκύδρας & Αριδαίας.

13/02/2012

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Μάρκου Παύλο, τον αναπληρωτή Διοικητή κο  Γαβρίδη Μ. του Γ.Ν.Έδεσσας, & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σ., αναφoρικά με τη διοργάνωση σεμιναρίων Βασικής Υποστήριξης της ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS/AED), στο Γ.Ν.Έδεσσας.

20/02/2012

Κατόπιν ενεργειών του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ στάλθηκε επιστολή της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προς τον Διοικητή του Γ.Ν. Έδεσσας κο Μάρκου Παύλο, τον Αν/τή Διοικητή κο Γαβρίδη Μ. & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κα Ανδρεάδου Σοφία, αναφορικά με την ανάθεση καθηκόντων – κριτήρια.

21/02/2012

Πραγματοποίηση επίσκεψης στην Καρδιολογική κλινική & στην Παθολογική του Γ.Ν.Γιαννιτσών .

21/02/2012

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γιαννιτσών & Έδεσσας κο Μάρκου Παύλο, με θέματα: άδεια οθόνης οπτικής καταγραφής στους νοσηλευτές της ΜΕΘ, ΜΤΝ & αναισθησιολογικού του Γ.Ν.Έδεσσας, τροποποίηση οργανισμών των ΚΥ Αριδαίας, Σκύδρας και Άρνισσας, απαλλαγή νοσηλευτών από τη διενέργεια τακτικών αιμοληψιών του Γ.Ν.Έδεσσας, απαλλαγή νοσηλευτών του ΚΥ Αριδαίας από τη διενέργεια συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων ημερήσιας αναφοράς λειτουργίας, πρόγραμμα παραγγελιών (φαρμακευτικό υλικό, υγειονομικό, αποθήκης κλπ)  για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΚΥ Σκύδρας, ανάθεση προϊσταμένης ή υπεύθυνης στη κα Δημολιάρα Μ., διοργάνωση σεμιναρίων BLS/AED στο Γ.Ν.Γιαννιτσών, Έδεσσας, ΚΥ Αριδαίας, Άρνισσας, Κρύας Βρύσης & Σκύδρας, έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στο ΚΥ Σκύδρας, πληρωμή Εξαιρεσίμων νοσηλευτικού προσωπικού.

24/02/2012

Κατόπιν οδηγίας  του Συλλόγου στάλθηκε προς  τον Διοικητή κο Γαβρίδη Μ. & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας :

  • Βεβαίωση από τον προϊστάμενο της ΜΤΝ αναφορικά με την απασχόληση των νοσηλευτών μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας τους.
  • Αίτηση του νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ αναφορικά με την άδεια οθόνης οπτικής καταγραφής.

24/02/2012

Κατόπιν ενεργειών του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ στάλθηκε επιστολή της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προς τον Διοικητή του Γ.Ν. Έδεσσας κο Μάρκου Παύλο, τον Αν/τή κο Γαβρίδη Μ. & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κα Ανδρεάδου Σοφία, αναφορικά με την απαλλαγή νοσηλευτών του ΚΥ Αριδαίας από τη διενέργεια συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων ημερήσιας αναφοράς.

27/02/2012

Έγγραφο προς τη Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, κα Χρυσή Ματσηκούδη, με θέμα: Υλοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων BLSAED  στην ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών Έδεσσας  έως τις 18/05/2012.

14/03/2012

Κατόπιν ενεργειών του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ στάλθηκε γνωμοδοτικό σημείωμα από την Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)-Ν.Π.Δ.Δ. προς νοσηλεύτρια του Γ.Ν.Έδεσσας σχετικά με τις προϋποθέσεις προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Έδεσσας.

21/03/2012

Έγγραφο προς τον αναπληρωτή Διοικητή, κο  Γαβρίδη Μ., του Γ.Ν.Έδεσσας, αναφoρικά με την παραχώρηση αιθουσών προκειμένου να διενεργηθεί το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS/AED), στο Γ.Ν.Έδεσσας, στις 26/03/2012.

22/03/2012

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Μάρκου Παύλο, τον αναπληρωτή Διοικητή κο Βουδρισλή Αλεξάνδρου του Γ.Ν.Έδεσσας, & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σ., αναφορικά με την ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Έδεσσας.

26/03/2012

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Zωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης BLS/AED στο Γ.Ν.Έδεσσας, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

09/04/2012

Έγγραφα προς την κα Θεοδώρα Τζάκρη (Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν.ΠΕΛΛΑΣ), με θέματα: Άδεια οθόνης οπτικής καταγραφής στους νοσηλευτές της ΜΕΘ, ΜΤΝ & Αναισθησιολογικού, ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Έδεσσας, απαλλαγή νοσηλευτών από τις διενέργειες τακτικών αιμοληψιών, απαλλαγή νοσηλευτών από τις διενέργειες συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων ημερήσιας αναφοράς.

10/04/2012

Έγγραφο προς Τη Γραμματεία του Γ.Ν.Έδεσσας, αναφoρικά με την παραχώρηση αιθουσών προκειμένου να διενεργηθεί το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS/AED), στο Γ.Ν.Έδεσσας, στις 23/04/2012.

23/04/2012

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Zωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης BLS/AED στο Γ.Ν.Έδεσσας, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

30/04/2012

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Zωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης BLS/AED στην ΕΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

23/05/2012

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Zωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης BLS/AED στο ΚΥ Κρύας Βρύσης, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

24/05/2012

Έγγραφο προς τον Διοικητή Γ.Ν.Γιαννιτσών, κο Μάρκου Παύλο & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας, κα Ντιούδη Παγώνα, αναφoρικά με την υλοποίηση σεμιναρίων Βασικής Υποστήριξης της ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS/AED), στο Γ.Ν.Γιαννιτσών.

28/05/2012

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Zωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης BLS/AED στο ΚΥ Άρνισσας, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

06/06/2012

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Zωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης BLS/AED στο Κ.Υ.Αριδαίας, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

11/06/2012

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Zωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης BLS/AED στο Γ.Ν.Γιαννιτσών, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

18/06/2012

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Zωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης BLS/AED στο ΚΥ Σκύδρας, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

14/09/2012

Έγγραφο προς την Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, κα Χρυσή Ματσηκούδη, με θέμα: Υλοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων BLSAED στο Γ.Ν.Έδεσσας, Γιαννιτσών, Κ.Υ.Άρνισσας, Κρύας Βρύσης, Σκύδρας, Αριδαίας & στην ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών Έδεσσας.

14/10/2012

Έγγραφο προς τη Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, κα Χρυσή Ματσηκούδη, με θέμα: Υλοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων BLSAED στο Δήμο Σκύδρας, Έδεσσας και Γιαννιτσών. 

27/10/2012

Συνάντηση με τον αναπληρωτή Διοικητή κο Βουδρισλή Αλ. του Γ.Ν.Έδεσσας, & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σ., αναφoρικά με τη νυχτερινή φύλαξη του ΚΥ Σκύδρας & την άδεια οθόνης οπτικής καταγραφής στους νοσηλευτές της ΜΕΘ, ΜΤΝ & Αναισθησιολογικού.

29/10/2012

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Μάρκου Παύλο, τον αναπληρωτή Διοικητή κο Βουδρισλή Αλεξάνδρου του Γ.Ν.Έδεσσας, & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σ., αναφoρικά με την άδεια οθόνης οπτικής καταγραφής στους νοσηλευτές της ΜΕΘ, ΜΤΝ & Αναισθησιολογικού. Συνημμένα υποβλήθηκαν: Άρθρο 50παρ.6 του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα Ν.3528/2007, ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΥΚΑΑ, έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, αιτήσεις των νοσηλευτών & βεβαιώσεις των προϊστάμενων & διευθυντών, έγγραφο αναφορικά με το θέμα.

29/10/2012

Έγγραφο προς τον Δ/ντή του Αναισθησιολογικού κο Κοντοβίτση Χρ., την Δ/ντρια της ΜΕΘ κα Ταμβίσκου Ευτ., τον Δ/ντή της ΜΤΝ κο Ζουμπαρίδη Ν., αναφoρικά με την άδεια οθόνης οπτικής καταγραφής στους νοσηλευτές της ΜΕΘ, ΜΤΝ & Αναισθησιολογικού.

16/11/2012

Επιστολή προς τον Διοικητή των Διασυνδεόμενων Γ.Ν.Έδεσσας & Γιαννιτσών κο Μάρκου Π., αναφορικά με τα Εκπαιδευτικά προγράμματα σεμιναρίων Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS/AED), στην ΕΠΑΣ Έδεσσας στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας του Νομού Πέλλας. 

19/11/2012

Κατόπιν ενεργειών του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ στάλθηκε έγγραφο από την Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)-Ν.Π.Δ.Δ. προς τον Διοικητή Γ.Ν.Έδεσσας & τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναφορικά με την ειδική άδεια χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και απασχόλησης μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής.

28/11/2012

Επιστολή προς τον Διοικητή των διασυνδεόμενων Γ.Ν.Έδεσσας & Γιαννιτσών κο Μάρκου Π., αναφορικά με την υλοποίηση από τον Σύλλογο οκτώ (8) εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεμιναρίων Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS/AED) στην ΕΠΑΣ Έδεσσας, στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας του Νομού Πέλλας,συγκεκριμένα:

1 Γ.Ν.Έδεσσας 26/03/2012
2 Γ.Ν.Έδεσσας 23/04/2012
3 ΕΠΑΣ Έδεσσας 30/04/2012
4 ΚΥ Κρύας Βρύσης 23/05/2012
5 ΚΥ Άρνισσας 28/05/2012
6 ΚΥ Αριδαίας 06/06/2012
7 Γ.Ν.Γιαννιτσών 11/06/2012
8 ΚΥ Σκύδρας 18/06/2012

 

 

 

 

28/11/2012

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Έδεσσας κο Γιάννου Δ., αναφορικά με την έγκριση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεμιναρίων Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS/AED), στο Δήμο Έδεσσας.

28/11/2012

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Σκύδρας κο Χοΐδη Γ., αναφορικά με την έγκριση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεμιναρίων Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS/AED), στο Δήμο Σκύδρας.

28/11/2012

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Πέλλας κο Στάμκο Γρ., αναφορικά με την έγκριση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεμιναρίων Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS/AED), στο Δήμο Γιαννιτσών.

10/12/2012

Τέλος, κατόπιν ενεργειών του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ & υποβολή προφορικού αιτήματος προς τον Διευθυντή του ΚΥ Σκύδρας κο Ζουμπουλίδη Σ., τον Διοικητή κο Μάρκου Παύλο, τον αναπληρωτή Διοικητή κο Βουδρισλή Αλέξανδρο του Γ.Ν.Έδεσσας, τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σ., τον Βουλευτή Πέλλας κο Ιορδάνη Τζαμτζή και τέλος προς το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), επιτεύχθηκε η τοποθέτηση νοσηλευτή στη θέση πρόσληψης του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Πρόεδρος                                                                Η Γ.Γραμματέας 

Μαργαρίτα  Ταουσάνη                                                   Ευαγγελία  Πλατσιώτα

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy