ΣΥ.ΝΟ. Πέλλας - ΕΣΥ

Πεπραγμένα ΣΥ.ΝΟ. – Πέλλας 2011

Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων από 01/01/2011 έως 31/12/2011:

17/01/2011

Επιστολή προς την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αναφορικά με τα οικονομικά και υπηρεσιακά κίνητρα, καθώς και τα εκάστοτε έξοδα μετάθεσης στους μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές.

21/01/2011

Επιστολή προς την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας μετ’αποδοχών 10 ημερών, πέραν της κανονικής και το ειδικό επίδομα 20% επί του βασικού μισθού σε νοσηλευτές της Στεφανιαίας μονάδας.

10/02/2011

Επίσκεψη στο ΚΥ Αριδαίας: Πεπραγμένα 2010, ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, τροποποίηση οργανισμού ΚΥ Αριδαίας.

20/02/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Μάρκου Παύλο & την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ντιούδη Παγώνα του Γ.Ν.Γιαννιτσών αναφορικά με την ειδική άδεια κλειστών τμημάτων (Γνωμοδότηση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ).

24/02/2011

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γιαννιτσών κο Μάρκου Παύλο, με θέμα τη χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας μετ’αποδοχών 10 ημερών, πέραν της κανονικής, στους νοσηλευτές της Στεφανιαίας μονάδας και τα κονδύλια για επιμόρφωση & βιβλία.

28/02/2011

Επίσκεψη στο ΚΥ Κρύας Βρύσης όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα των Νοσηλευτών & τα πεπραγμένα του 2010.

28/02/2011

Συζητήθηκαν τα προβλήματα των Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Γιαννιτσών κατά την πραγματοποίηση επίσκεψης στην Καρδιολογική & Ψυχιατρική κλινική:  Επίδομα προϊσταμένων κατ’ανάθεση, 10 ημέρες άδεια  (Στεφανιαία μονάδα), μετάταξη από ΔΕ σε ΤΕ, εκτέλεση καθηκόντων προϊσταμένης χωρίς ανάθεση, το ποσό του εκκαθαριστικού για την εφορία το οποίο ήταν μεγαλύτερο από το πραγματικό.

28/02/2011

Συνάντηση με την τομεάρχη κα Θεοχαροπούλου Ναταλία : Επίδομα θέσης & μοριοδότηση προϊσταμένων νοσηλευτών κατ’ανάθεση, 10 ημέρες άδεια (Στεφανιαία μονάδα), μετάταξη από ΔΕ σε ΤΕ, πολλά χρωστούμενα R, χορήγηση πλασματικών ωρών μόνο στο Διοικητικό προσωπικό και γραπτές εξετάσεις κατά τη διαδικασία των κρίσεων.

28/02/2011

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γιαννιτσών κο Μάρκου Παύλο: Επίδομα θέσης προϊσταμένων νοσηλευτών κατ’ανάθεση, χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας μετ’αποδοχών 10 ημερών, πέραν της κανονικής, στους νοσηλευτές της Στεφανιαίας μονάδας.

01/03/2011

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Έδεσσας κο Δαβόρα Β: Tροποποίηση οργανισμών των ΚΥ Αριδαίας, Σκύδρας και Άρνισσας, επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, προβλήματα παραγγελιών εξωσυμβατικών υλικών.

08/03/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Μάρκου Παύλο & την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ντιούδη Παγώνα του Γ.Ν.Γιαννιτσών, αναφορικά με το επίδομα θέσης προϊσταμένων νοσηλευτών κατ’ανάθεση.

08/03/2011

Επιστολή προς τον Διοικητή κο Δαβόρα Βασίλειο & την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας, αναφορικά με τη μοριοδότηση προϊσταμένων κατ’ανάθεση, λόγω των επικείμενων κρίσεων προϊσταμένων.

11/03/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Δαβόρα Βασίλειο & την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας, αναφορικά με τις κρίσεις προϊσταμένων τμημάτων & τον διορισμό κατόπιν παραίτησης.

11/03/2011

Αποστολή βεβαιώσεων στα μέλη του ΔΣ του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ σχετικά με τη συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια.

16/03/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας) κο Χρήστο Ζηλίδη, αναφορικά με το επίδομα θέσης προϊσταμένων νοσηλευτών κατ’ανάθεση, στο Γ.Ν. Γιαννιτσών.

21/03/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Μάρκου Παύλο & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ντιούδη Παγώνα του Γ.Ν.Γιαννιτσών, αναφορικά με την αναπλήρωση προϊσταμένων & την τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

23/03/2011

Επιστολή προς τον Διοικητή κο Μάρκου Παύλο & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ντιούδη Παγώνα του Γ.Ν.Γιαννιτσών, αναφορικά με τις κρίσεις προϊσταμένων τμημάτων & τον διορισμό κατόπιν παραίτησης.

24/03/2011

Επιστολή προς τον Διοικητή κο Δαβόρα Βασίλειο & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας, αναφορικά με την αναπλήρωση προϊσταμένων και την τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

27/03/2011

Συζητήθηκαν τα προβλήματα των Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Έδεσσας κατά την πραγματοποίηση επίσκεψης στα εξής τμήματα: Παθολογικό, ΜΕΘ, TEΠ, Καρδιολογικό, Αιμοδοσία, Χειρουργικό, Χειρουργείο, Ουρολογικό και Ορθοπεδικό.

28/03/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Δαβόρα Βασίλειο, τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία, τα μέλη του ΔΣ, τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Έδεσσας, αναφορικά με τη μοριοδότηση μεταπτυχιακών.

30/03/11

Συζητήθηκαν τα προβλήματα των Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Γιαννιτσών σε επισκέψεις στα εξής τμήματα: Καρδιολογικό, Ορθοπεδικό, Παιδιατρικό, χειρουργικό, Παθολογικό, Χειρουργείο.

04/04//2011

Έκτακτη γενική συνέλευση

05/04/2011

Κατόπιν ενεργειών του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ στάλθηκε επιστολή από την Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)-Ν.Π.Δ.Δ. προς τον Διοικητή του Γ.Ν.Γιαννιτσών σχετικά με την παράνομη απασχόληση των νοσηλευτών σε δύο τμήματα

12/04/2011

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γιαννιτσών κο Μάρκου Παύλο, με θέματα: Επίδομα θέσης προϊσταμένων νοσηλευτών κατ’ανάθεση, χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας μετ’αποδοχών 10 ημερών, πέραν της κανονικής, στους νοσηλευτές της Στεφανιαίας μονάδας, μοριοδότηση ειδικότητας, επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, πλασματικές ώρες, μετάταξη από ΔΕ σε ΤΕ.

12/04/2011

Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Γιαννιτσών κα Ντιούδη Παγώνα,  με θέματα: Επίδομα θέσης προϊσταμένων νοσηλευτών κατ’ανάθεση, χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας μετ’αποδοχών 10 ημερών, πέραν της κανονικής, στους νοσηλευτές της Στεφανιαίας μονάδας.

12/04/2011

Πραγματοποίηση επίσκεψης στην Ψυχιατρική κλινική, στην Ορθοπεδική & στο Τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γ.Ν. Γιαννιτσών.

18/04/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Δαβόρα Βασίλειο & την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας, αναφορικά με την έκδοση πράξης ανάθεσης καθηκόντων.

20/04/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Δαβόρα Βασίλειο & την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας, αναφορικά με τη μοριοδότηση στις κρίσεις (εκτέλεση καθηκόντων μετά από διοικητική πράξη).

27/04/2010

Γνωμοδοτικό σημείωμα προς Νοσηλευτή του Γ.Ν.Γιαννιτσών, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη στους μετατασσόμενους στο Γ.Ν.Γιαννιτσών,  προβλεπόμενα από τη νομοθεσία έξοδα και αποζημιώσεις που ισχύουν για τους μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές.

13/05/2011

Επίσκεψη στο ΚΥ Αριδαίας και ΚΥ Κρύας Βρύσης.

13/05/2011

Επίσκεψη στα εξής τμήματα του Γ.Ν.Έδεσσας: Καρδιολογικό, Ορθοπεδικό, χειρουργικό, Παθολογικό, Ουρολογικό, ΤΕΠ.

15/05/2011

Επιστολή προς τον Διοικητή του Γ.Ν.Γιαννιτσών κο Μάρκου Παύλο, τον Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διεύθυνση Νομικών προσώπων και τον Υφυπουργό Υγείας κο Χρήστο Αηδόνη, αναφορικά με την παράνομη η παράλληλη απασχόληση των νοσηλευτών σε δυο τμήματα.

09/06//2011

Διοικητικό Συμβούλιο

10/07/2011

Επιστολή προς τoν Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: Τροποποίηση του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, αναφορικά με τη μοριοδότηση νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διαδικασία των κρίσεων.

26/08/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Δαβόρα Βασίλειο & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας, αναφορικά με τo ωράριο απασχόλησης νοσηλευτών.

30/09/2011

Συμμετοχή στην απεργία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, πορεία  στο Υπουργείο Υγείας και διαμαρτυρία για : Κατάργηση της εφεδρείας, προσλήψεις νοσηλευτών, δημιουργία κλάδου νοσηλευτών, ειδικό νοσηλευτικό μισθολόγιο, ένταξη στα ΒΑΕ χωρίς επιβαρύνσεις, ωράριο νοσηλευτών.

03/10//2011

Διοικητικό Συμβούλιο

03/10//2011

Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Έδεσσας κα Ανδρεάδου Σ., για θέματα όπως: Άδεια οθονών οπτικής καταγραφής, αμοιβαία μετάθεση των νοσηλευτών Παπαδόπουλου Ν. & Παντζαρζή Κ., χορήγηση στο μετατασσόμενο Χατζηαναγνώστου Αναστάσιο στο Γ.Ν.Έδεσσας των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εξόδων και αποζημιώσεων, που ισχύουν για τους μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές, ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένης ή υπεύθυνης στην κα Δημολιάρα Μ. κλπ.

17/10/2011

Έγγραφο προς την κα Θεοδώρα Τζάκρη (Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν.ΠΕΛΛΑΣ), με θέμα:Τροποποίηση του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, αναφορικά με τη μοριοδότηση νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διαδικασία των κρίσεων.

17/10/2011

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γιαννιτσών κο Μάρκου Παύλο και την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Γιαννιτσών κα Ντιούδη Παγώνα, με θέμα: Μετατάξεις ΔΕ βοηθών νοσηλευτών σε ΤΕ νοσηλευτών.

30/10/2011

Επιστολή προς τoν κo Γιουματζίδη Βασίλειο (Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν.ΠΕΛΛΑΣ), με θέμα: Μετατάξεις ΔΕ βοηθών νοσηλευτών σε ΤΕ νοσηλευτών.

30/10/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Μάρκου Παύλο & την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ντιούδη Παγώνα του Γ.Ν.Γιαννιτσών, αναφορικά με τις μετατάξεις ΔΕ βοηθών νοσηλευτών σε ΤΕ νοσηλευτών.

02/11/2011

Διοικητικό Συμβούλιο

23/11/2011

Έγγραφο προς τον Διοικητή κο Μάρκου Παύλο, τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ντιούδη Π. του Γ.Ν.Γιαννιτσών, & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του  Γ.Ν.Έδεσσας, κα Ανδρεάδου Σ., αναφορικά με την εφαρμογή ημερήσιου ωραρίου εργασίας 7,5 ωρών για το νοσηλευτικό προσωπικό.

07/12/2011

Διοικητικό Συμβούλιο 

07/12/2011

Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Έδεσσας κα Ανδρεάδου Σ., για θέματα όπως: Επιδότηση κατοικίας, αλλότρια καθήκοντα νοσηλευτών στο ΚΥ Αριδαίας, τακτικές αιμοληψίες.

 07/12/2011

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Έδεσσας κο Γαβρίδη Μ., για θέματα όπως:  Επιδότηση κατοικίας, αλλότρια καθήκοντα νοσηλευτών στο ΚΥ Αριδαίας, τακτικές αιμοληψίες,

20/12/2011

Κατόπιν ενεργειών του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ στάλθηκε επιστολή από την Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)-Ν.Π.Δ.Δ. προς τον Διοικητή & τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Έδεσσας, Υπουργό Υγείας ΚΚΑ & στη Γενική Διευθύντρια Υγείας Υπουργείου Υγείας ΚΚΑ., αναφορικά με τον οργανισμό του ΓΝ Έδεσσας.

20/12/2011

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Έδεσσας κο Γαβρίδη Μ., για θέματα όπως:Tροποποίηση οργανισμών των ΚΥ Αριδαίας, Σκύδρας και Άρνισσας, προβλήματα Κέντρου Υγείας Σκύδρας (οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, παραγγελίες υλικών & προτάσεις λύσεων), οργανισμό Γ.Ν.Έδεσσας, επιδότηση κατοικίας.

20/12//2011

Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Έδεσσας κα Ανδρεάδου Σ., για θέματα όπως: Προβλήματα παραγγελιών υλικών ΚΥ Σκύδρας, επιδότηση κατοικίας, αλλότρια καθήκοντα στο ΚΥ Αριδαίας, τακτικές αιμοληψίες, ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένης ή υπεύθυνης στην κα Δημολιάρα Μ., οργανισμό Γ.Ν.Έδεσσας, άδεια οθονών οπτικής καταγραφής, ημερήσιο ωράριο εργασίας 7,5 ωρών για το νοσηλευτικό προσωπικό.

23/12/2011

Επιστολή προς τον Διοικητή κο Γαβρίδη Μ. & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας αναφορικά με την απαλλαγή νοσηλευτών από τη διενέργεια τακτικών αιμοληψιών.

27/12/2011

Επιστολή προς τον Διοικητή κο Γαβρίδη Μ. & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας, αναφορικά με την απαλλαγή νοσηλευτών του ΚΥ Αριδαίας από τη διενέργεια συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων ημερήσιας αναφοράς λειτουργίας.

29/12/2011

Επιστολή προς τον Διοικητή κο Γαβρίδη Μ. & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ανδρεάδου Σοφία του Γ.Ν. Έδεσσας αναφορικά με την άδεια οθόνης οπτικής καταγραφής στους νοσηλευτές της ΜΕΘ.

Τέλος, επίκειται η διεκδίκηση των αποζημιώσεων για νοσηλευτές προϊσταμένους οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντα κατόπιν ανάθεσης και δεν έλαβαν το επίδομα θέσης στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών. 

Η Πρόεδρος                                                     Η Γραμματέας

Μαργαρίτα Ταουσάνη                                     Ευαγγελία Πλατσιώτα

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy