Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Πλήρης απαξίωση των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από τον Υπουργό Υγείας (Ν. 5027/02-03-2023)

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας, σχετικά με τον Ν. 5027/02-03-2023, απαιτώντας την άμεση τροποποίησή του. Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,

Δυστυχώς και πάλι απαξιώνετε εκ νέου τους Νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κι αυτήν τη φορά με κάθε επισημότητα και νομοθετικά!

Στον πρόσφατο Ν. 5027/02-03-2023, στο άρθρο 52: Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας – Προσθήκη περ. στ’ στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 και στο άρθρο 85: Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας – Ενιαίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 4052/2012, δεν έχετε προβλέψει σε καμία περίπτωση ούτε τη συμμετοχή των Διευθυντών Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, οι οποίοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την ορθή διαχείριση και διοίκηση στις Υπηρεσίες Υγείας.

Παρά τα υπομνήματα, αλλά και τις παρεμβάσεις μας στη διαβούλευση, πάλι επιδεικνύετε την απαξιωτική συμπεριφορά σας απέναντι στους Νοσηλευτές!!!

Καταγγέλλουμε την αντι-νοσηλευτική συμπεριφορά σας και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση τροποποίηση των συγκεκριμένων άρθρων στο Ν. 5027/02-03-2023. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy