Ανακοινώσεις

Προκήρυξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Α) Συμβατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  που αποτελείται από τις Ειδικεύσεις:

1. Δημόσια Υγεία

2. Κοινοτική Νοσηλευτική

3. Ψυχική Υγεία

4. Κλινική Νοσηλευτική με έξι (6) κατευθύνσεις.

α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική

β) Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα

γ) Παιδιατρική Νοσηλευτική

δ) Πρόληψη και Ελεγχος Λοιμώξεων

ε) Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική

στ) Χειρουργική Νοσηλευτική

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Υγείας (δηλ. Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων,

Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Τμημάτων και Προγραμμάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10.09.2012 έως 10.10.2012 από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 έως 14.00, (Δήλου 1Α Γουδί, τηλ. 210 746 1487 και 210 746 1499).

Website: www.nurs.uoa.gr

Β) Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Οργάνωση και ΔιοίκησηΥπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική Υγείας.’

που αποτελείται από τις Ειδικεύσεις:

1.“Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας΄΄ (20 θέσεις) και

2.΄΄Πληροφορική Υγείας΄΄ (20 θέσεις).

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Οικονομικών και Νομικών Επιστημών, Πληροφορικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αντιστοίχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής. καθώς και σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφών προς τις ειδικεύσεις του παρόντος ΠΜΣ, κατά την κρίση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Τέλος μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ως άνω αναφερθείσα Υπουργική Απόφαση και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δήλου 1Α, Γουδί, από 17 Σεπτεμβρίου μέχρι 17 Οκτωβρίου 2012

Website: www.nurs.uoa.gr

Γ) Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων

 με κατεύθυνση

1.«Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και

2.«Οργάνωση και Διοίκηση»,

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών, Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ). Αριθμός θέσεων 12 ανά κατεύθυνση.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10.09.2012 έως 12.10.2012 από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 έως 14.00, (Δήλου 1Α Γουδί, τηλ. 210 746 1487 και 210 747 1499).

Website: www.nurs.uoa.gr

Δ) Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Υγείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ). Επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ. Αριθμός θέσεων 12

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10.09.2012 έως 10.10.2012 από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 έως 14.00, (Δήλου 1Α Γουδί, τηλ. 210 746 1487 και 210 747 1499).

Website: www.nurs.uoa.gr

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy