Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Προκλητικός αποκλεισμός των Νοσηλευτών από τον προσδιορισμό των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών

Αξιότιμοι,

Σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμ. οικ. 6677, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4792/30-10-2020, με θέμα: «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)», προσδιορίζετε στο άρθρο 3 «Προσδιορισμός των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και των δικαιωμάτων αυτών» και συγκεκριμένα στις παρ 1,3,4 τους χρήστες του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, χωρίς να έχετε συμπεριλάβει προκλητικά εντός αυτών τους Νοσηλευτές.

Η συγκεκριμένη Υ.Α. έρχεται να δώσει συνέχεια στον παρατεταμένο παραγκωνισμό των Νοσηλευτών από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε ότι αφορά τη συμμετοχή τους στα κέντρα χάραξης και λήψης πολιτικών υγείας.

Για ακόμη μια φορά, επιδεικνύετε την αλαζονική και υπεροπτική κουλτούρα του ιατροκεντρικού μοντέλου υγείας, το οποίο είναι υπεράνω όλων των επαγγελματιών υγείας και ιδιαιτέρως επί των Νοσηλευτών. Η απόφασή σας προσβάλει το διαχρονικό και κοινωνικά αναγνωρισμένο έργο όλων των Νοσηλευτών και ιδιαίτερα των Κοινοτικών Νοσηλευτών, οι οποίοι πρωτοστατούν στην ανοικοδόμηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί υπέρ της ουσιαστικής προστασίας της Δημόσιας Υγείας (πρόληψη – αγωγή & προαγωγή υγείας), αποκαθιστώντας τις εσφαλμένες και παθολογικές πολιτικές υγείας, οι οποίες τη διατηρούσαν κατεσταλμένη μέσα σε ένα άκαμπτο δίκτυο παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Σας επισημαίνουμε, ότι οι Νοσηλευτές και ιδιαίτερα οι Κοινοτικοί Νοσηλευτές ενημερώνουν, καταγράφουν, ελέγχουν και διενεργούν διαχρονικά τους εμβολιασμούς στην Κοινότητα, καλύπτοντας όλες το πληθυσμιακό εύρος των ηλικιών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και με βάσει τα νομοθετημένα επαγγελματικά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 351/1989: «Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων των Τμημάτων, α) Νοσηλευτικής», άρθρο 1, παρ. 2.3 «Πράξεις μετά από γνωμάτευση ιατρού και εκτέλεση από το Νοσηλευτή… Ο Νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ’ εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος…» και παρ. 2.3.2 «Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς». Ο προκλητικός παραγκωνισμός των Νοσηλευτών και των Κοινοτικών Νοσηλευτών από τους χρήστες του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και των δικαιωμάτων αυτών, θίγει ανεπανόρθωτα και εκμηδενίζει το έργο και την επιστημονική υπόσταση των Νοσηλευτών στη Δημόσια Υγεία.

Για το σκοπό αυτό, ζητούμε την άμεση τροποποίηση την εν λόγω Υ.Α. και την ένταξη των Νοσηλευτών μεταξύ των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και των δικαιωμάτων αυτών, ώστε να αποκατασταθεί  η αδικία εις βάρος της διαχρονικής προσφοράς τους στη Δημόσια Υγεία. Με γνώμονα τον υγιή συνδικαλιστικό διάλογο και τη διασφάλιση των επαγγελματικών κεκτημένων των Νοσηλευτών, προς όφελος της προστασίας της Δημόσιας Υγείας αλλά και της περαιτέρω  ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                                   Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy