Ανακοινώσεις

Πρόδηλως Παράνομη η Συνοδεία των Αποβλήτων Χυτά από Νοσηλευτές

Αναφορικά με την υπ’ αριθ. 05/8.1.2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, δυνάμει της οποίας διευρύνεται η Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων και προβλέπεται ότι δυο υπάλληλοι «κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ τους θα συνοδεύουν τα αστικά απόβλητα στο ΧΥΤΑ, όπου θα γίνεται διαλογή και τυχόν επικίνδυνα θα ζυγίζονται και θα οδηγούνται για αποτέφρωση», η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία ΕΣΥ  (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) επισημαίνει το προδήλως παράνομο της διαταγής αυτής, δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας.

Η απόφαση αυτή προφανώς στηρίζεται στην υπ’ αριθ. ΔΥΓ2/ΓΠ οικ119061/23-12-2013 (με ΑΔΑ: ΒΛΓΦΘ-Ι0Δ) εγκύκλιο του Υπουργείου η οποία δεν έχει έρεισμα στο Νόμο.  Από καμία διάταξη δεν προβλέπεται συνοδεία των αστικών απορριμμάτων από υπάλληλο της Υγειονομικής Μονάδας στο ΧΥΤΑ (ούτε καν των επικίνδυνων αποβλήτων στο χώρο αποτέφρωσης), καθώς η σχετική Κοινή Υπουργική απόφαση περιέχει διατάξεις που δημιουργούν υποχρεώσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων κάθε τύπου για όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου μόνο ΕΝΤΟΣ αυτού.

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι  η  μετάβαση στο ΧΥΤΑ των υπαλλήλων κάθε Νοσοκομείου έχει δυσμενείς συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία αυτού, ενώ τίθεται σοβαρότατο ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ισχύοντος υπαλληλικού Κώδικα.

 Συνεπεία των ανωτέρω, η διαταγή που εμπεριέχεται στην ανωτέρω απόφαση είναι προδήλως παράνομη και οι υπάλληλοι δεν υποχρεούνται να συμμορφωθούν με αυτή. Η δε απόφαση είναι επιτακτική ανάγκη να ανακληθεί άμεσα.

Η ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ, δεδομένης της  κρισιμότητας της κατάστασης, δηλώνει ότι σε περίπτωση εφαρμογής της ανωτέρω, μη σύννομης, απόφασης, βρίσκεται στο πλευρό κάθε Νοσηλευτή που τυχόν εμπλακεί με την πειθαρχική ή την ποινική δικαιοσύνη, παρέχοντάς του νομική κάλυψη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                    Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας             Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy