Συχνές Ερωτήσεις

Πώς υπολογίζονται οι 9 μήνες μετά τον τοκετό;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 2683/1999 που αφορά τις διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, η μητέρα υπάλληλος δικαιούται 9 μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου (2 ώρες ημερησίως για τέκνα ηλικίας έως 2 ετών και 1 ώρα για τέκνα ηλικίας από 2 ετών έως τεσσάρων ετών). Οι 9 αυτοί μήνες υπολογίζονται ημερολογιακά, ήτοι : αν για παράδειγμα ο τοκετός έλαβε χώρα την 1η Ιανουαρίου 2004 η μητέρα δικαιούται 3 μήνες άδεια λόγω κυοφορίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του παραπάνω νόμου, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου και εφόσον επιθυμεί να κάνει χρήση της διευκολύνσεως του 9μήνου, η άδεια θα διαρκέσει από 1η Απριλίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2004, συνολικά 9 μήνες. Δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω διάστημα τυχόν ρεπό γιατί ο χρόνος που διανύεται δεν είναι χρόνος πραγματικής εργασίας ούτε φυσικά αργίες, ώστε να παραταθεί ο χρόνος της άδειας αντιστοίχως.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy