Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Σοβαρός κίνδυνος για τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό

Με αφορμή την πρόσφατη λήξη της σύμβασης με την εταιρία φύλαξης, για οικονομικούς λόγους, για τη φύλαξη ενός εκ των ακαταλόγιστων ασθενών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο δυνάμει των άρθρων 69-70ΠΚ, η οποία δεν αποτέλεσε παρά πρόσκαιρη και μερική επίλυση του σοβαρότατο προβλήματος που σας έχουμε εκθέσει σε προηγούμενες παρεμβάσεις μας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Γνωρίζετε καλά ότι κατά παράβαση της κείμενης Νομοθεσίας, η φύλαξη των ακαταλόγιστων εγκληματιών- εφόσον δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί στην πράξη το άρθρο 18 του Σωφρονιστικού Κώδικα δια της εκδόσεως των απαιτούμενων νομοθετημάτων- κατ’ ανάγκην πραγματοποιείται στα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία, χωρίς όμως να υπάρχει το προβλεπόμενο φυλακτικό προσωπικό και χωρίς να υφίστανται σε αυτά οι ειδικοί χώροι νοσηλείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.       

Στο ΨΝΑ Δαφνί νοσηλεύονται ενενήντα περίπου «επικίνδυνοι» ασθενείς που έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής και άλλες βαρύτατες πράξεις και το προσωπικό του Νοσοκομείου βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο ζωής.

Η σύμβαση με την εταιρία φύλαξης που δεν ανανεώθηκε, αφορούσε όπως γνωρίζετε, τη φύλαξη ασθενούς εξόχως επικίνδυνου, του 7ο ΨΤΕ, καταδικασθέντος για ειδεχθή ανθρωποκτονία στενού συγγενικού του προσώπου και υπεύθυνου για πολλές επιθέσεις κατά του νοσηλευτικού προσωπικού.

Την επικινδυνότητα του ασθενούς αυτού κατανόησε και η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία μετά και τη θανατηφόρα πυρκαγιά της 5ης/9/2015, προχώρησε στη σύναψη της σύμβασης, για τη φύλαξή του, που θεωρήσαμε ότι θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος.

Δυστυχώς, όχι μόνο το βήμα αυτό αποδείχθηκε το μοναδικό, αλλά ακόμα και αυτή η σύμβαση με την  εταιρία φύλαξης, δεν ανανεώθηκε, για «οικονομικούς λόγους» και βρισκόμαστε εκ νέου στο σημείο μηδέν, με τη ζωή και την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού να είναι σε κίνδυνο.

Όπως γνωρίζετε, από τις κείμενες διατάξεις είναι επιβεβλημένη η λήψη κάθε κατάλληλου μέτρου για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.  Η παράλειψη εφαρμογής της Νομοθεσίας και λήψης πρόσφορων μέτρων για την επαρκή προστασία της ζωής και της υγείας των υπαλλήλων αλλά και των ασθενών αποτελεί πράξη και ποινικά κολάσιμη.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε κάνει αλλεπάλληλες έγγραφες παρεμβάσεις και προφορικές συζητήσεις με τους αρμοδίους και έχουμε επανειλημμένως οχλήσει τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΥΠΕ, δεν έχει ακόμα βρει εφαρμογή η υποχρέωση διαμόρφωσης ειδικών θαλάμων νοσηλείας για τους ανωτέρω νοσηλευομένους και η λήψη όλων των πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, σε συμμόρφωση με το Νόμο και διαιωνίζεται το απαράδεκτο φαινόμενο να προσέρχονται εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας τους και αντί να παρέχουν φροντίδα στους ασθενείς, να κινδυνεύουν οι ίδιοι από επιθέσεις νοσηλευόμενων ασθενών, μη γνωρίζοντας αν θα επιστρέψουν σώοι στην οικία τους!

Εν προκειμένω βρισκόμαστε ενώπιον του παράδοξου και οξύμωρου φαινομένου ασθενείς- κρατούμενοι που έχουν κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ως επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια, έχοντας διαπράξει αξιόποινες πράξεις, και δη ανθρωποκτονίες, να θεωρούνται εν τοις πράγμασι «ακίνδυνοι» για εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς.

Επειδή κάθε περαιτέρω καθυστέρηση διευθέτησης του ζητήματος είναι ακραία επικίνδυνη και είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε ενώπιον δυσάρεστων και τραγικών εξελίξεων, με ενδεχόμενη απώλεια ανθρώπινης ζωής!

Επειδή η ιδιαίτερη επικινδυνότητα της κατάστασης και η απειλή κατά της ζωής του προσωπικού, καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι για τη φύλαξη ΕΝΟΣ μόνο επικίνδυνου ασθενή χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρία φύλαξης ΔΥΟ υπάλληλοι ανά βάρδια!

Επειδή αποτελεί πρωταρχικής σημασίας υποχρέωση της Πολιτείας η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και κανένα χρηματικό κόστος δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανθρώπινη ζωή.

Επειδή το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων και δημοσίων νοσοκομείων στα οποία φυλάσσονται- νοσηλεύονται οι κρατούμενοι- ασθενείς είναι αρμόδιο αποκλειστικά και μόνο για τις πράξεις τις σχετικές με την περίθαλψη και τη νοσηλεία τους. (βλ. υπ’ αριθ 8/2007 γνωμοδότηση ΕισΑΠ, υπ’ αριθ. 134144/29016/2011/7-11-2011 έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη)

Επειδή αποκλειστικά αρμόδιο για τη διάθεση φυλακτικού προσωπικού είναι το  Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επειδή το Υπουργείο Υγείας πρέπει άμεσα να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση ειδικών θαλάμων νοσηλείας και τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

Επειδή λαμβάνουν χώρα σοβαρές παραβάσεις της Νομοθεσίας ικανές να αποβούν μοιραίες για την ανθρώπινη ζωή.

Επειδή έχουμε σχετική υποχρέωση, στα πλαίσια του καταστατικού μας σκοπού προάσπισης των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

 Διαμαρτυρόμαστε εντόνως

για τη μη ανανέωση της σύμβασης φύλαξης επικίνδυνου ασθενούς με εταιρία φύλαξης, αλλά και για τη μη εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας και τις πολύ σοβαρές και επικίνδυνες για τη δημόσια ασφάλεια παραλείψεις και σας καλούμε όπως- έκαστος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του– προβείτε στην εφαρμογή των νομοθετικών επιταγών, προτού θρηνήσουμε θύματα, πραγματοποιώντας άμεσα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (έκδοση αποφάσεων, φύλαξη των ασθενών αυτών από κατάλληλα εκπαιδευμένο φυλακτικό προσωπικό, δημιουργία δωματίων κατάλληλα διαμορφωμένων για τη νοσηλεία – φύλαξη επικίνδυνων ασθενών, επαρκής στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό, λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας κ.α.), για τη διασφάλιση της ζωής ασθενών και εργαζομένων.

Δεδομένου δε, ότι πλέον δεν γίνεται θεωρητική συζήτηση, αλλά βρισκόμαστε ενώπιον άμεσου και παρόντος κινδύνου κατά  της ανθρώπινης ζωής, σας δηλώνουμε ότι θα είμαστε σε επαγρύπνηση, στο πλευρό των εργαζομένων και θα είμαστε οι πρώτοι που θα ζητήσουμε την απόδοση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής 

Ο Πρόεδρος                                                                                          Η Γ. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης                                                                              Ελένη Ντάτση

Downlaod PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy