Παρεμβάσεις

Συνάντηση της ΠΑΣΥΝΟ με τον Υφυπουργό Οικονομικών

Κύριε Σαχινίδη,

Σταχυολογώντας τα βασικότερα σημεία των οικονομικών διεκδικήσεων της ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ, της αντιπροσωπευτικότερης ομοιοεπαγγελματικής κλαδικής ομοσπονδίας των Νοσηλευτών της χώρας, αναφέρουμε τα ακόλουθα ζητήματα:

Δια των εισηγούμενων διατάξεων του άρθρου 3§4β του τελευταίου νόμου που κατέθεσε η ηγεσία του ΥΠ.Ο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3833/2010, που είχε καθιερώσει την εξαίρεση υπέρ του νοσηλευτικού προσωπικού, καταργούμενης ούτως της ως άνω εξαίρεσης. Με άλλα λόγια, εφόσον τεθούν σε εφαρμογή οι προαναφερθείσες διατάξεις, θα ισχύσει και για το νοσηλευτικό προσωπικό ο κανόνας της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις, γεγονός που θα σημάνει την με μαθηματική ακρίβεια πλήρη αποδυνάμωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών από ανθρώπινο δυναμικό και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας.

Ειδικότερα, τα κενά στις οργανικές θέσεις νοσηλευτών πρόκειται να αυξηθούν δραματικά τα επόμενα έτη, γεγονός που οδηγεί με βεβαιότητα στην ολοκληρωτική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν πρέπει να ισχύσει για το νοσηλευτικό προσωπικό, αφού θα αποβεί καταστροφική για την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών υπηρεσιών και των νοσοκομείων.

  1. Ενόψει της διαμόρφωσης του ενιαίου μισθολογίου του δημοσίου τομέα και με δεδομένη τη διαφοροποίηση των νοσηλευτών του ΕΣΥ από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, τόσο αναφορικά με το ωράριο εργασίας, όσο και σχετικά με την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, θεωρούμε ως αυτονόητη την ενσωμάτωση όλων των λαμβανομένων επιδομάτων στο βασικό μισθό, χωρίς καμία περικοπή.
  2. Εν αναμονή του διαλόγου για την ένταξη των επαγγελμάτων του δημοσίου στα ΒΑΕ, πιστεύουμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι το πρώτο που θα ενταχθεί στο σχετικό κατάλογο, με αυτόματη αναγνώριση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων για τους νεότερους εργαζόμενους και με όρους ευνοϊκούς που θα συζητηθούν με την ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ για τους παλαιότερους.
  3. Οι Νοσηλευτικές Ειδικότητες ισχύουν από το 1985 (Ν. 1579/85), προσφέρουν στον ειδικευμένο νοσηλευτή μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων γνώσεων και αποκτώνται μετά από απαιτητική και επίπονη ετήσια εκπαιδευτική διαδικασία στα εξουσιοδοτημένα από την Πολιτεία νοσοκομεία. Παρά ταύτα, οι ειδικευμένοι νοσηλευτές, δεν λαμβάνουν επίδομα ειδικότητας, σε αντίθεση με όλους τους άλλους κλάδους του δημοσίου που ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Η αδικία αυτή θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί.
  4. Σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ. 4, του Ν. 3528/2007, οι αναπληρωτές προϊστάμενοι τμημάτων, δικαιούνται το επίδομα ευθύνης αυτόματα μόλις αναλάβουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Παρ’ όλα αυτά σε πολλά νοσοκομεία η εν λόγω πρόβλεψη αθετείται με αποτέλεσμα οι εκτελούντες χρέη προϊσταμένων νοσηλευτές να αδικούνται κατάφωρα. Η εν λόγω ζημιογόνος πρακτική δύναται να εκλείψει με την αποστολή εγκυκλίου από μέρους σας στα νοσηλευτικά ιδρύματα όλης της χώρας.
  5. Στα νοσοκομεία όλης της χώρας έχει καθιερωθεί ο θεσμός του εφημερεύοντος νοσηλευτή, ο οποίος χρίζεται υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την απογευματινή ή τη νυχτερινή βάρδια. Ο εφημερεύων νοσηλευτής αναπληρώνει κατουσίαν την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας το απόγευμα και τη νύχτα. Έτσι, τεκμαίρεται ότι αναλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες που αντιστοιχούν σε θέση ευθύνης και απαιτούν αυξημένη υπηρεσιακή εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά οι εφημερεύοντες νοσηλευτές δεν λαμβάνουν καμία οικονομική αμοιβή. Προς αποκατάσταση της διαπραχθείσας αδικίας, θεωρούμε μονόδρομο την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που να περιγράφει αναλυτικά τις οικονομικές απολαβές των νοσηλευτών που εφημερεύουν.

Αυτά πιστεύουμε ότι είναι αδρομερώς τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των νοσηλευτών του ΕΣΥ από οικονομικής απόψεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας Νικόλαος Ορφανός

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy