Δελτία Τύπου Τελευταίες Εξελίξεις

Συνάντηση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με στελέχη του Ο.ΔΙ.Π.Υ. για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των Προτυποποιημένων Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων

Σε συνέχεια της αμφίδρομης επικοινωνίας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με τα στελέχη του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση, στα γραφεία του Οργανισμού, στις 14 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της εφαρμογής των Προτυποποιημένων Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων, στο σύνολο των Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων της χώρας.

Στη συνάντηση συμμετείχε αντιπροσωπία μελών του Διοικητικού Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., Διευθυντικά στελέχη Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και στελέχη από τον Ο.ΔΙ.Π.Υ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος, όπου οι εκπρόσωποι της η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ανέπτυξαν ενδελεχώς όλες τις δυσχέρειες εφαρμογής των Προτυποποιημένων Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται, αποτυπώνοντας ρεαλιστικά την παρούσα κατάσταση και μεταφέροντας παράλληλα τις παρατηρήσεις των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, ως προς την εφαρμογή των εντύπων. Παράλληλα πρότειναν διορθώσεις σε γενικό και εξατομικευμένο επίπεδο, οι οποίες συνάδουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Κλινικών Τμημάτων.

Από την πλευρά του Ο.ΔΙ.Π.Υ. αναγνωρίστηκε η μεγάλη προσπάθεια των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και των Νοσηλευτών σχετικά με την εφαρμογή των εντύπων, δεδομένου όλων των υφιστάμενων επιβαρυντικών παραγόντων (υποστελέχωση, επαγγελματική εξουθένωση, έλλειψη χρόνου, πανδημία COVID – 19 κ.λπ.), η οποία είναι απόρροια της πλήρους αποδοχής και κατανόησης του σημαντικού ρόλου και της χρησιμότητας της εφαρμογής των εντύπων στην καθημερινή κλινική νοσηλευτική πρακτική. Επιπλέον, τονίστηκε ιδιαιτέρως το γεγονός, ότι υπάρχει η πρόθεση από τον Ο.ΔΙ.Π.Υ. να εξεταστούν όλα τα ήδη υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και συστήματα πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας, τα οποία λειτουργούν στα Νοσοκομεία, καθώς κυρίαρχο μέλημα του Οργανισμού είναι η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών και η προτυποποίηση του Ατομικού Φακέλου Νοσηλείας Ασθενή.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Ο.ΔΙ.Π.Υ. για την προτυποποίηση εντύπων των Νοσοκομείων, που στόχο έχουν την ενίσχυση της ασφαλούς και ποιοτικής παρεχόμενης φροντίδας τόσο για τους χρήστες υπηρεσιών υγείας όσο και για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και την υποστήριξη από την πλευρά του Οργανισμού της αναγκαιότητας επαρκούς στελέχωσης των Μονάδων Υγείας σύμφωνα με τα διεθνή  δεδομένα.

Στα συμπεράσματα της συνάντησης, κρίθηκε απαραίτητο να συνεχιστεί το έργο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., όπως και οι συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση και βελτίωση των εντύπων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της καθημερινής κλινικής πρακτικής των Νοσηλευτών.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της εξέλιξης και της ανάπτυξης του νοσηλευτικού έργου θα συνεχίσει το έργο και θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες αμοιβαίας συνεργασίας με τα στελέχη του Ο.ΔΙ.Π.Υ., με σκοπό να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της καθημερινής νοσηλευτικής πρακτικής και να διασφαλιστεί το έργο των Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy