Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Συντονιστές και Αναπληρωτές Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων χωρίς ελλείψει Π.Ε….- Τ.Ε…, αλλά με Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. και ίση μεταχείριση στην κτήση Νοσηλευτικής Ειδικότητας μέσω συνάφειας»

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς Υπουργείο Υγείας και το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας σχετικά με την άνιση μεταχείριση και την απαράδεκτη χρήση του λογοπαίγνιου “ελλείψει Π.Ε. … Τ.Ε.” και τη χορήγηση  a priori τίτλων  Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων.

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,

Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών προς την Ομοσπονδία μας σχετικά με την μεροληπτική συμπεριφορά σας σε ότι αφορά την ενίσχυση και διατήρηση του χάσματος μεταξύ Π.Ε. και Τ.Ε. Νοσηλευτών τόσο κατά τις αιτήσεις για Συντονιστές στις Νοσηλευτικές Ειδικότητες, όπου οι Τ.Ε. δύναται να επιλεγούν μόνο ελλείψει Π.Ε., αλλά και με την επιλεκτική γενναιοδωρία σας, να χορηγήσετε a priori τίτλους Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων στα μέλη Δ.Ε.Π., όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. 2216/26-05-2021 άρθρο 10, παρ. (β): «…τίτλος νοσηλευτικής ειδικότητας χορηγείται και σε νοσηλευτές μέλη Δ.Ε.Π. με συναφές γνωστικό αντικείμενο…» και στο Φ.Ε.Κ. 3913/24.08.2021, άρθρο 5: «…Τίτλος νοσηλευτικής ειδικότητας χορηγείται και σε νοσηλευτές μέλη ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο καθώς και σε νοσηλευτές «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευομένων νοσηλευτών, με συναφές γνωστικό αντικείμενο…», σας εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας και τις έντονες διαμαρτυρίες μας, για την προκλητική σας στάση. Έχετε καταστρατηγήσει κάθε έννοια μεταξύ της ισότητας των πτυχιούχων Νοσηλευτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αδιαφορώντας επιδεκτικά για την κλινική εμπειρία και τα επιστημονικά προσόντα των Νοσηλευτών Τ.Ε..

Επιπλέον δε, ως γνώστης της διαχρονικής παθογένειας μεταξύ των βαθμίδων των Νοσηλευτών, πετύχατε το παράδοξο, να πρέπει οι μόνιμοι Νοσηλευτές Τ.Ε., οι οποίοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες και οι οποίοι τυγχάνουν να έχουν και συνάφεια, να πρέπει να εκπαιδεύονται για να λάβουν την ειδικότητά, ενώ παράλληλα οι αντίστοιχοι συνάδελφοι τους Π.Ε. να τη λαμβάνουν απευθείας με τους προαναφερόμενους ευνοϊκούς όρους. Σαφώς και δεν αναφερόμαστε στους μόνιμους Νοσηλευτές, οι οποίοι επιλέγουν διαφορετικό αντικείμενο ειδικότητας.

Ο τρόπος ο οποίος έχετε δομήσει νομοθετικά τις Νοσηλευτικές Ειδικότητες προσβάλλει τους εναπομείναντες Νοσηλευτές Τ.Ε. και τους παρεμποδίζει να διεκδικήσουν με ίσους όρους τις θέσεις συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών,  θίγοντας την επιστημονική τους υπόσταση. Το τέχνασμα «..ελλείψει Π.Ε…» είναι αναχρονιστικό και δεν πρέπει να υφίσταται στη Νοσηλευτική Κοινότητα.

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων σας καλούμε να αναθεωρήσετε άμεσα το λογοπαίγνιο «..ελλείψει Π.Ε…» και να το αντικαταστήσετε με το ορθό: «Νοσηλευτής Π.Ε. ή Τ.Ε.», όπως ισχύει στην κείμενη νομοθεσία, επαναπροκηρύσσοντας τις αντίστοιχες προσκλήσεις για τους Συντονιστές και τους Αναπληρωματικούς Συντονιστές. Επιπλέον σας καλούμε να διασταυρώσετε τα επιστημονικά προσόντα των μόνιμων Νοσηλευτών και να απονείμετε και σε αυτούς, τους τίτλους των συναφών Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, όπως έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκπροσωπώντας τους Νοσηλευτές, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν αποσκοπεί στο διχασμό των Νοσηλευτών (Π.Ε. και Τ.Ε.). Οι Νοσηλευτές ανήκουν πλέον στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, όπου έπρεπε να βρίσκονται εδώ και δεκαετίες. Όλοι μαζί προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις παθογένειες του επαγγέλματος μας,  ώστε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο επάγγελμα για τις επόμενες γενιές Νοσηλευτών. Για το σκοπό αυτό, δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας προς το Υπουργείο Υγείας, ώστε να συμβάλλουμε στην εύρεση ρεαλιστικών λύσεων, οι οποίες θα προάγουν το Νοσηλευτικό Επάγγελμα, αφήνοντας στο παρελθόν παλιές παθολογικές κουλτούρες και νοοτροπίες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας  

Γεώργιος Αβραμίδης         Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy