Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. Λασιθίου – ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

Επιστολή του ΣΥΝΟ Λασιθίου για την έλλειψη Βοηθών Θαλάμου στο ΓΝΑΝ

Η ειδικότητα των ΥΕ Βοηθών Θαλάμου είναι  ιδιαίτερη σημαντική για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της διασποράς των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, αφού οι εργαζόμενοι αυτής της ειδικότητας ασχολούνται με τον επιµελή καθαρισµό και την απολύµανση επιφανειών και µηχανηµάτων σε όλους τους χώρους νοσηλείας ασθενών (Θάλαμοι, ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΤΝ κα). Το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων νομού Λασιθίου με την 24/17-9-2019 απόφαση του ενέκρινε ομόφωνα Εσωτερικό Κανονισµό Καθηκόντων Βοηθών Θαλάµου Νοσηλευτικών Τµηµάτων της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου τουΓ.Ν.Λασιθίου, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Βοηθών Θαλάμου του ΓΝΑΝ.

Ο ρόλος των βοηθών θαλάμου απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη σημασία κατά την περίοδο αντιμετώπισης της πανδημίας, αφού στους χώρους νοσηλείας που εκτελούν τα καθήκοντα τους προστέθηκαν το ΤΕΠ COVID,  η Κλινική COVID και η ΜΕΘ COVID όπου απαιτείται ιδιαίτερα σχολαστική απολύμανση των επιφανειών, του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και των μηχανημάτων για να αποφευχθεί η διασπορά της νόσου covid19.

Δυστυχώς στο ΓΝΑΝ με 134 κλίνες δύναμη, ο αριθμός των Βοηθών Θαλάμου είναι ιδιαίτερα μικρός, μόλις 5 συμβασιούχες (επικουρικές και ΟΑΕΔ, οι δύο εκ των πέντε προσλήφθηκαν μετά την έναρξη της πανδημίας) και ένας μόνιμος που απασχολείται μόνο στη ΜΕΘ. Υπήρχε ακόμα μία μόνιμη βοηθός θαλάμου η οποία με κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ τον Μάιο του 2020 (κατά τη διάρκεια  της πανδημίας) μετατάχθηκε στη διοικητική υπηρεσία.

Έτσι 6 μόλις Βοηθοί Θαλάμου έχουν επωμιστεί το δύσκολο έργο της σχολαστικής απολύμανσης των επιφανειών, του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και των μηχανημάτων σε όλους του χώρους νοσηλείας του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου. Μάλιστα επειδή ο αριθμός τους δεν αρκεί για την κάλυψη όλων βαρδιών του 24ωρου, σε πολλές περιπτώσεις (κυρίως στις νυχτερινές βάρδιες) τα καθήκοντα των Βοηθών Θαλάμου τα εκτελούν οι νοσηλευτές – νοσηλεύτριες του νοσοκομείου παράλληλα με τα νοσηλευτικά τους καθήκοντα.

Καθ΄όσον γνωρίζουμε η διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας έχει υποβάλει γραπτά και προφορικά αιτήματα ενίσχυσης του προσωπικού με προσλήψεις για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Στις 11/2/2021 η διοίκηση του Νοσοκομείου υπέβαλε αίτημα προς τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ για την 15 επικουρικών εργαζομένων, στους οποίους περιλαμβανόταν 2 κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό/Βοηθών Θαλάμου.

Το αίτημα προωθήθηκε προς το Υπουργείο και εγκρίθηκε µε την υπ.αριθµ.Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 Υπουργική Απόφαση και την υπ.αριθµ.Γ4β/14633/31-3-2021 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών, αλλά αναγκαστικά στην εγκριτική απόφαση δεν αναφέρεται ξεχωριστά η ειδικότητα των Βοηθών Θαλάμου, αλλά η ειδικότητα  ΥΕ ΓενικώνΚαθηκόντων/Βοηθητικό Υγειονοµικό Προσωπικό Βοηθών Θαλάµου ή Μεταφορέων Ασθενών ή Νοσοκόµων ή Νεκροτόµων-Σαβανωτών ή Τραπεζοκόµων-Λαντζέρηδων/Φυλάκων Νυχτοφυλάκων και έτσι πρόσφατα προσλήφθηκαν 4 επικουρικοί εργαζόμενοι με την ειδικότητα αυτή.

Όμως τελικά, ενώ η διοίκηση είχε ζητήσει 2 επικουρικούς ΥΕ Βοηθούς Θαλάμου, δεν τοποθέτησε κανένα από τους 4 προσληφθέντες επικουρικούς ΥΕ  στην ειδικότητα αυτή, αλλά τοποθέτησε 3 ΥΕ Γενικών καθηκόντων στη διοίκηση και έναν τραυματιοφορέα (άνδρας που είχε εργαστεί και παλαιότερα ως τραυματιοφορέας στο ΓΝΑΝ).

 Αυτή είναι μια εξέλιξη αρνητική για την ενίσχυση του νοσοκομείου με προσωπικό Βοηθών Θαλάμου που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για την πρόληψη και αποφυγή της νόσου covid19 και των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και θα θέλαμε είτε να επανεξεταστεί, είτε να βρεθεί τρόπος άμεσης ενίσχυσης του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου με τουλάχιστον 2 Βοηθούς Θαλάμου(όπως είχε αναφερθεί και στο σχετικό αίτημα της διοίκησης το Φεβρουάριο) και σε δεύτερη φάση ενίσχυση και με επιπλέον Βοηθούς Θαλάμου, αφού το αντικείμενο εργασίας τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ο αριθμός τους στο ΓΝΑΝ είναι πάρα πολύ ανεπαρκής.

Εκ του ΔΣ

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy