Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ Μαγνησίας – ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

ΣΥ.ΝΟ. Μαγνησίας: Τρίωρη στάση εργασίας και συνάντηση με τον Διοικητή του Γ. Ν. Βόλου

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. Ν. Μαγνησίας, ως Πρωτοβάθμιο Σωματείο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -Ε.Σ.Υ.), πραγματοποίησε 3ωρη στάση εργασίας στις 25-11-2022, για τις ώρες 10:00 – 13:00 και συνάντηση με τον Διοικητή του Γ. Ν. Βόλου, όπου έλαβε χώρα μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα διαχρονικά αιτήματά μας.

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.), αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, υπαγόμενη στις διατάξεις του Νόμου 1264/1982, μέλη της οποίας αποτελούν οι Νοσηλευτές απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. Νοσηλευτικής, οι οποίοι υπηρετούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στις Υπηρεσίες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ως μισθωτοί. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. μέσω των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Νοσηλευτών (ΣΥ.ΝΟ.), αριθμεί 5.000 μέλη πανελλαδικά. Τα αιτήματα μας αφορούν:

  1. Ένταξη Νοσηλευτών και Νοσηλευτικού Προσωπικού στα Β.Α.Ε. (αφορά τους διορισμένους πριν το 2011, όλοι οι υπόλοιποι μετά το 2011 είναι στα Β.Α.Ε. μέσω Ε.Φ.Κ.Α.).
  2. Ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους Νοσηλευτές (ειδικό σύστημα προσλήψεων, ειδικό μισθολόγιο).
  3. Συνταξιοδοτικό σύστημα Νοσηλευτών.
  4. Μονιμοποιήσεις Συμβασιούχων Νοσηλευτών (επικουρικό προσωπικό, Ο.Α.Ε.Δ., Το.Μ.Υ.).
  5. Μονιμοποιήσεις Ειδικευόμενων Νοσηλευτών.
  6. Ειδικό σύστημα αξιολόγησης – κρίσεων θέσεων ευθύνης.
  7. Παροχή κινήτρων σε Νοσηλευτές για την προσέλκυση και τη στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας.
  8. Αυτόνομα Νοσηλευτικά Τμήματα στα Κέντρα Υγείας και ανάληψη θέσης ευθύνης – προϊσταμένου αποκλειστικά από Νοσηλευτές.
  9. Σύσταση Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στις Υγειονομικές Περιφέρειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                                                Η Γεν. Γραμματέας

Μαγδαληνή Σελαμανίδου                                                         Μαρία Ζαρνακούπη

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy