Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. 'Εβρου - ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ. Ν. Έβρου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων

Σας ενημερώνουμε ότι στην Αλεξανδρούπολη στις 04/11/2022, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου Νοσηλευτών του ΕΣΥ Ν. Έβρου, για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και για τους Αντιπροσώπους στην ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.. 

Από τα αποτελέσματα των εκλογών προέκυψαν τα εξής: 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 

Τακτικά μέλη 

Μάτσκας Ανδρέας του Νικολάου 

Παπαδοπούλου Φωτεινή του Γεωργίου 

Αμανατίδου Μαρία του Νικολάου 

Δέδογλου Μαρίνος του Γεωργίου 

Μόρφης Ιωάννηςτου Θεοδώρου

Ηλιάδης Χρήστος του Ανέστη 

Πετρά Κυριακή του Ιωάννη 

Αναπληρωματικά μέλη 

Πανταζίδης Σταυρος του Χρυσόστομου 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 

Τακτικά μέλη 

Μιλτσακάκη Ειρήνη του Ανδρέα 

Γεωργουσοπούλου Βασιλική του Αθανασίου 

Χουρίδου Χριστίνα του Βασιλείου 

Για τους Αντιπροσώπους 

Τακτικά μέλη 

Μάτσκας Ανδρέας του Νικολάου 

Αμανατίδου Μαρία του Νικολάου 

Παπαδοπούλου Φωτεινή του Γεωργίου 

Αναπληρωματικά μέλη 

Δέδογλου Μαρίνος του Γεωργίου 

Μόρφης Ιωάννης του Θεοδώρου 

Στη συνέχεια στις 08 -11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συλλόγου Νοσηλευτών του ΕΣΥ Ν. Έβρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου,έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντοςμέλους κ. Ανδρέα Μάτσκα με μοναδικό θέμα: «Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου». 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία των μελών του Δ.Σ. που εκλέχθηκαν από τις αρχαιρεσίες της Παρασκευής 04-11-2022,συγκροτήθηκαν σε σώμα έπειτα από μυστική ψηφοφορία ως εξής: 

Πρόεδρος :Μάτσκας Ανδρέας του Νικολάου 

Αντιπρόεδρος:Παπαδοπούλου Φωτεινή του Γεωργίου 

Γενικός Γραμματέας:Αμανατίδου Μαρία του Νικολάου 

Αν. Γενικός Γραμματέας: Δέδογλου Μαρίνος του Γεωργίου

Ταμίας:Μόρφης Ιωάννηςτου Θεοδώρου 

Μέλη: Ηλιάδης Χρήστος του Ανέστη 

Πετρά Κυριακή του Ιωάννη 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                       Ο/Η Γενικός Γραμματέας 

Μάτσκας Ανδρέας                        Αμανατίδου Μαρία 

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy