Δελτία Τύπου

Σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Σχολικών Νοσηλευτών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων, σχετικά με την παράλληλη εγγραφή των Σχολικών Νοσηλευτών στον υπό σύσταση Πανελλήνιο Σύλλογο Σχολικών Νοσηλευτών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑΑ), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Νόμου 1264/1982, «Κάθε εργαζόμενος, που έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο μέσα στον τελευταίο χρόνο στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση ή τον κλάδο απασχόλησής του, έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μιας του επαγγελματικού κλάδου απασχόλησής του, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους (…)».

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι έκαστος εργαζόμενος δικαιούται να γίνει μέλος ενός επιχειρησιακού σωματείου και ενός ομοιοεπαγγελματικού. Ως επιχειρησιακά νοούνται τα σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση την επιχείρηση ή εκμετάλλευση όπου εργάζεται ο μισθωτός, ενώ ως ομοιοεπαγγελματικά νοούνται τα σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα που ασκεί ο μισθωτός.

Με βάση τις ανωτέρω διακρίσεις, τα πρωτοβάθμια σωματεία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι αναμφίβολα ομοιοεπαγγελματικά, υπό την έννοια ότι αριθμούν ως μέλη τους μόνον Νοσηλευτές. Αντίστοιχα, ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑΑ) έχει ως μέλη του όλους τους ανήκοντες στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό της ειδικής αγωγής, όπως για παράδειγμα Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Παιδοψυχιάτρους, Εργοθεραπευτές, Σχολικούς Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, Θεραπευτές του λόγου (Λογοθεραπευτές) Ειδικούς στη Νοηματική, Ειδικούς στην Κινητικότητα των Τυφλών και Ειδικούς στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών, που υπηρετούν με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στις ΣΜΕΑ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής), ΕΕΕΕΚ (Ειδικά Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και ΚΔΑΥ (Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης) του Νομού Αττικής.

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι ο ΣΕΕΠΕΑΑ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στους φορείς απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας στο μητρώο του εργαζόμενους πολλών και διαφορετικών κλάδων. Υπ’ αυτήν την έννοια ο ΣΕΕΠΕΑΑ σίγουρα αδυνατεί να χαρακτηριστεί ως κλαδικός ή ομοιοεπαγγελματικός σύλλογος, εμφανίζοντας χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν περισσότερο σε επιχειρησιακό σωματείο, δοθέντος ότι τα μέλη του έχουν ως συνδετικό στοιχείο τους ίδιους φορείς απασχόλησης και όχι την άσκηση του ιδίου επαγγέλματος.

Κατά συνέπεια βασίμως υποστηρίζεται, ότι ένας σχολικός νοσηλευτής δύναται κάλλιστα να μετέχει ταυτόχρονα σε πρωτοβάθμιο σωματείο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ (ομοιοεπαγγελματικό με βάση το επάγγελμα που ασκεί) και στον ΣΕΕΠΕΑΑ (επιχειρησιακό με βάση τον φορέα απασχόλησης όπου ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα).

Για την εγγραφή στον Πανελλήνιο Σύλλογο Σχολικών Νοσηλευτών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της επισυναπτόμενης αίτησης και όπως την αποστείλετε στο e-mail: info@pasyno.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                                         Τζαννής Πολυκανδριώτης

 

Κάντε κλικ εδώ για αίτηση Εγγραφής.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy