Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Σύσταση στον Εοφ απο το Υπουργείο

Παρακαλώ να μας πληροφορήσετε το συντομότερο δυνατό, σχετικά με το πλαίσιο  σε θεσμικό ευρωπαϊκό ή / και εθνικό επίπεδο, που καθορίζει τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής κατά την παρασκευή  κυτταροστατικών φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλής τοξικότητας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ανάλογο εξειδικευμένο πλαίσιο, θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο και επιβεβλημένο να διαμορφωθεί το απαιτούμενο πλαίσιο κανόνων, τεχνικών προδιαγραφών  και «καλών πρακτικών».

Το παραπάνω ερώτημα προκύπτει από τα επανειλημμένα και δικαιολογημένα διαβήματα και καταγγελίες της ΕΝΕ (Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας), σχετικά με την απουσία τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής κατά την παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων υψηλής τοξικότητας στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, γεγονός  που μπορεί να επιφέρει σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες  στην υγεία των εργαζομένων.

Φιλικά

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy