Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Τελική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων για τη διεκδίκηση επιδόματος θέσης ευθύνης 2018 – 2020

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., σε συνέχεια θετικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, συντονίζει την κατάθεση ομαδικών αγωγών για την αναδρομική και έντοκη διεκδίκηση του ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στη μηνιαία διαφορά των σαράντα (40) ευρώ μεταξύ του επιδόματος θέσης που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και των ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα και του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4354/2015. Η συγκεκριμένη αξίωση, που αφορά την διετή περίοδο των ετών 2018 έως και 2020, υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, συνυπολογιζομένου του τόκου υπερημερίας, όπως ακριβώς συνέβη και με την αντίστοιχη διεκδίκηση των ετών 2016 έως 2018.

Για το σκοπό αυτό και κατόπιν πολλών αιτημάτων λόγω των καλοκαιρινών αδείων, καλούνται τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., όπως συμπληρώσουν και παραδώσουν αρχικά την αντίστοιχη αίτηση (επισυνάπτεται) στον αντίστοιχο αντιπρόσωπο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σε κάθε υγειονομική μονάδα, μέχρι τις 06 Αυγούστου 2020.

Σε ότι αφορά τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. (εντός Νομού Αττικής), η Γραμματεία της Ομοσπονδίας θα είναι ανοιχτή για την παραλαβή των αιτήσεων από τις 04/08/2020 – 06/08/2020 (Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη) από τις 13:00 – 16:00. 

Δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                                 Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Κάντε κλικ εδώ για την αίτηση

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy