Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. 'Εβρου - ΕΣΥ

Το ανέκδοτο της ημέρας

Μιας και οι καιροί είναι ζοφεροί και το γέλιο λείπει από τη ζωή μας , σκεφτήκαμε να σας ευθυμήσουμε , με ένα καινούργιο ανέκδοτο . Όχι  , όχι με τον Τοτό .

Ένα άλλο , το «εφαρμογή 7.5 ωρών εργασίας στο προσωπικό του ΠΓΝΑ»

Έχουμε και λέμε λοιπόν .

Στις 4/11 του 2011 , ο διοικητής του ΠΓΝΑ , αποφασίζει ύστερα από παρέμβαση του ΣΥΚΝΕ , την εφαρμογή του 7,5 άωρου στο προσωπικό του νοσοκομείου , πλην των ιατρών , από 16/06/2011 . Το επιπλέον μισάωρο , θα καταβάλλεται σε ρεπό , ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος .

     Το αστείο είναι , ότι στις 3/11 , δημοσιοποιείται με  αριθμ.πρωτ.: διαδπ/φ.β.1/22088 υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , ερμηνευτική εγκύκλιος , όπου στο άρθρο 2 <ειδικά ζητήματα εφαρμογής του νέου ωραρίου εργασίας> αναφέρει :

«α) ειδικά ωράρια εργασίας.

Εξακολουθούν να ισχύουν τα ειδικά ωράρια εργασίας, τα οποία καθορίζονται με ειδικές διατάξεις και προβλέπουν διαφορετικό, μεγαλύτερο η μικρότερο, ημερήσιο η εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού του δημόσιου, των ΟΤΑ και των λοιπών ν, περιλαμβανόμενων και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο δημόσιο η ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά παρέκκλιση των κείμενων με γενική ισχύ διατάξεων, εκτός από εκείνα που ρητά ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.3979/2011 ότι καταργούνται. (βλ. Περιπτώσεις γ΄ και ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.1157/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν.3979/20011).

Σημειώνεται ότι στην έννοια των ειδικών διατάξεων, δεδομένου ότι το άρθρο 41 του ν.3979/2011 δεν διακρίνει, περιλαμβάνονται, πέραν των ρυθμίσεων των νόμων, οι ρυθμίσεις των κανονιστικών πράξεων και οι ρυθμίσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και των εσωτερικών κανονισμών εργασίας που έχουν εκδοθεί μετά από σχετική εξουσιοδότηση. Κατά συνέπεια, ειδικά ωράρια εργασίας που προβλέπονται, τόσο από ρυθμίσεις νόμων, όσο όμως και από ρυθμίσεις προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων η εσωτερικών κανονισμών εργασίας, συνεχίζουν να ισχύουν για όσο διάστημα το αρμόδιο για την τροποποίηση τους όργανο δεν τις τροποποιεί. »

Με απλά λόγια , η ερμηνευτική εγκύκλιος  αναφέρει , ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα ειδικά ωράρια εργασίας , τα οποία καθορίζονται με ειδικές διατάξεις , στις οποίες  υπάγονται και οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία.

            Αυτό σημαίνει , ότι μπορούμε να πληρωθούμε αναδρομικά τις υπερωρίες μας .

Η απόφαση του διοικητή , ουσιαστικά αναιρεί αυτή τη δυνατότητα , εφόσον μετατρέπει τις υπερωρίες σε οφειλόμενες ημέρες .

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου μας λοιπόν , οφείλει  να προβεί  σε ορθή επανάληψη της απόφασής του , όπου θα αναφέρει , ότι η μισή ώρα προς συμπλήρωση του 8ώρου , θα πληρώνεται , ως υπερωριακή απασχόληση , όπως γινόταν πριν .

Το επόμενο αστείο της υπόθεσης είναι , ότι η νοσηλευτική υπηρεσία , έδωσε εντολή στις προϊστάμενες των τμημάτων , να καταμετρήσουν το μισάωρο , μόνο της πρωινής βάρδιας .

Ακόμα πιο αστείο είναι , ότι το Σ.Υ.Κ.Ν.Ε. , στην ενωτική , διθυραμβική  ανακοίνωσή του , αναφέρει , ότι  η μισή ώρα θα πληρωθεί ως υπερωρία , ενώ η απόφαση του διοικητή αναφέρει ρεπό . Δηλαδή , μαζί μιλούσαμε και χώρια καταλαβαίναμε.

Διερωτάται  τώρα ο ΣΥ.ΝΟ Ε.Σ.Υ.  Έβρου , γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση από την πλευρά του διοικητή στις 4/11 , ενώ στις 3/11 ήδη , έχει δοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος , την οποία παρεμπιπτόντως , περίμεναν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις , καθώς και η Ε.Ν.Ε. , αφού ο καθένας από την πλευρά του , είχε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς γρήγορη επίλυση του θέματος ; Προφανώς εκ του ασφαλούς . (Τι είχαμε τι χάσαμε.)

Επίσης αναρωτιέται , πως , αν δεν ήταν γνώστης της εγκυκλίου , ανέλαβε τέτοια ευθύνη , τη στιγμή που δεν τολμά να λάβει απόφαση π.χ. για την παραχώρηση χώρου στο σύλλογο μας ή για τη συνοδεία περιστατικών από νοσηλευτές στα ακτινολογικά εργαστήρια , αλλά αντιθέτως τα παραπέμπει αλλού ; Προφανέστατα ήταν πολύ καλός γνώστης .

Επίσης , γιατί στην απόφαση του διοικητή , δεν αναφέρεται ο ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. Έβρου , μιας και το θέμα είχε συζητηθεί προ πολλού και του είχαμε αναφέρει όλα τα δεδομένα , αλλά αντιθέτως “υπέκυψε” στις πιέσεις του Σ.Υ.Κ.Ν.Ε. ; Σας φαίνεται λίγο πονηρό ;

Για ποιο λόγο αφαιρεί από τους νοσηλευτές το δικαίωμα να πληρωθούν τις υπερωρίες τους , ειδικά τώρα , τον καιρό των ισχνών αγελάδων και των δραματικών περικοπών; Προφανώς γιατί τα ρεπό είναι το εύκολο ξεροκόμματο και δεν κοστίζουν τίποτα στη διοίκηση ( επιβαρύνουν μόνο τον κόπο των νοσηλευτών ) , ενώ οι υπερωρίες , απαιτούν την αναζήτηση κονδυλίων.

Ποιος έθεσε το Σ.Υ.Κ.Ν.Ε. ρυθμιστή του χώρου του Π.Γ.Ν.Α. ; Μήπως ξεχνά , ότι με δικές του αποφάσεις , έχει προβεί στη διαγραφή μελών του , που είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένα και στο ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. Έβρου ;  (πανελλαδική πρωτιά και καινοτομία) .

Για ποιους όλους εργαζομένους εργάζεται μεθοδικά και συντονισμένα χωρίς διακρίσεις ; ( έτσι αναφέρει στην ανακοίνωση του ) . Προφανώς και για αυτούς που φρόντισε να μην είναι μέλη του .

Εντέλλει το Σ.Υ.Κ.Ν.Ε. , έκανε για άλλη μια φορά την πάγια τακτική του , την τακτική της μπλόφας, προκειμένου να φανούμε εμείς οι κακοί και αυτοί οι καλοί ( ο καλός , ο κακός και ο άσχημος . Ποιος είναι ο άσχημος άραγε ; )

Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας για τις επερχόμενες εκλογές του διοικητικού . Αυτό όμως , δε σημαίνει ότι μπορείτε να παίζετε στις πλάτες των συναδέλφων  .

Αρκετά πια .

Ξυπνήστε συνάδελφοι.

Ο σκλάβος δεν έχει να χάσει τίποτα παρά μόνο τις αλυσίδες του.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας

Γεώργιος  Ποντισίδης            Αντώνιος  Ποντίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy