Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Υπουργείο Εσωτερικών: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα 2019 – Συμπλήρωση έκθεσης αξιολογούμενων από 21/9/2020 έως 2/10/2020

Η αξιολόγηση διενεργείται από 15 Ιουλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για το έτος 2019 αναπροσαρμόστηκε ως άνω λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού, Αξιολογούμενων και Αξιολογητών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης ορίζονται ως εξής:

  • Από 15/7/2020 έως 18/9/2020 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
  •  Από 21/9/2020 έως 2/10/2020 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
  •  Από 5/10/2020 έως 20/11/2020 ο αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
  •  Από 23/11/2020 έως 31/12/2020 ο αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Αναλυτικά η εγκύκλιος: https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/07/eggr14000-20200715.pdf

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy