Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»

Προκήρυξη για 210 θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, εκδόθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία, στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, που παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, η φοίτηση στα προγράμματα είναι είτε πλήρης (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα) είτε μερική (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 για το πλήρους φοίτησης ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για το μερικής φοίτησης.

Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, από 2 Απριλίου έως και 21 Μαΐου 2018.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας (ΠΜΣ ΕΠΥ) θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως 50 φοιτητές.

Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου 2018, στην ΕΣΔΥ σε ημερομηνίες και ώρες, οι οποίες θα ορισθούν και θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 29 Ιουνίου 2018, στην ΕΣΔΥ σε ημερομηνίες και ώρες, οι οποίες θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ.

Κόστος

Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εκπαίδευσης, οι φοιτητές πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 700 ευρώ σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση (350 ευρώ), καταβάλλεται κατά την εγγραφή του φοιτητή. Το υπόλοιπο ποσό (350 ευρώ), καταβάλλεται, κατά την έναρξη του Β΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) και του Γ΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές μερικής φοίτησης).

Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων – Σχολική Υγιεινή και της Κατεύθυνσης Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 1.500 ευρώ σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση (750 ευρώ), καταβάλλεται κατά την εγγραφή του φοιτητή. Το υπόλοιπο ποσό (750 ευρώ), καταβάλλεται κατά την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου.

Κάντε κλικ εδώ για την Προκήρυξη

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy