Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Χωρίς τη συμμετοχή Νοσηλευτών Μ.Ε.Θ. παραμένει η Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής για τον σχεδιασμό νέων κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με το έγγραφό με Αρ. Πρωτ.: Α1β/Γ.Π.οικ. 29077/08-05-2020, του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας», εξακολουθείτε να μην έχετε συμπεριλάβει σε αυτήν ως μέλη Νοσηλευτές των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Όπως γνωρίζετε όλες οι Μ.Ε.Θ., στελεχώνονται κυρίως από ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο μέσα από την αγαστή και διεπιστημονική συνεργασία μαζί και με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν την έξαρση της πανδημίας, η οποία σφυροκοπεί αδιάκοπα το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Από την 8η Μαΐου 2020, ημερομηνία έναρξης των εργασιών της εν λόγω επιτροπής, εξακολουθείτε παρατεταμένα να μην έχετε συμπεριλάβει στα μέλη αυτής Νοσηλευτές από Μ.Ε.Θ.. Η αδιαφορία των στελεχών του Υπουργείου Υγείας να συγκροτήσουν την επιτροπή με Νοσηλευτές, προσβάλλει την επιστημονική οντότητα και το έργο των Νοσηλευτών, οι οποίοι όλο το διάστημα της πανδημίας, αγωνίζονται μέχρις εσχάτων, για να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να λειτουργήσουν νέες κλίνες Μ.Ε.Θ., προκειμένου να νοσηλεύσουν όποιον συμπολίτη μας έχει χτυπηθεί από τον COVID – 19.

Οι Νοσηλευτές κατέχουν όλα τα προσόντα και τις επιστημονικές γνώσεις για να συμβάλλουν τα μέγιστα στο έργο της επιτροπής, καθώς είναι οι απόλυτοι γνώστες του οργανωσιακού περιβάλλοντος και της λειτουργίας των Μ.Ε.Θ.. Είναι πραγματικά λυπηρό, να χρειάζεται να σας ενημερώνουμε για τα αυτονόητα, ώστε να διαφυλάξουμε το επιστημονικό κύρος και το έργο των Νοσηλευτών, τους οποίους ο ίδιος εκθειάζετε για την εθελοντική συνεισφορά τους και οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του περασμένου Μαρτίου, όπως και τώρα, ηγούνται, οργανώνουν και λειτουργούν όλες τις απαιτούμενες Μ.Ε.Θ. στο πλαίσιο της διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισμού και της χωροταξικής διαρρύθμισης, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές συνθηκών λειτουργίας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε όπως ενισχύσετε το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής για την καλύτερη αποτελεσματικότητά της, για τον σχεδιασμό νέων κλινών Μ.Ε.Θ. στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσθέτοντας στα μέλη της, Νοσηλευτές.

Ευελπιστώντας στο γεγονός ότι η πρότασή μας θα συμβάλλει σημαντικά στο έργο της επιτροπής και παράλληλα θα αποκαταστήσει το ατυχές γεγονός της παρατεταμένης παράλειψης σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης                                Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy