Ανακοινώσεις

«Ωμή παρέμβαση της Ν.Υ. στο δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι»

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεών της δίπλα στη νοσηλευτική κοινότητα, έχει προετοιμάσει επίσκεψη στους χώρους εργασίας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας».

Ενόψει της ως άνω σχεδιαζόμενης επίσκεψης, η διευθύντρια της οικείας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας απέστειλε προς την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ το υπ’αριθμ.πρωτ. ΝΥ27/10-10-2016 έγγραφο, δυνάμει του οποίου επιχειρεί επί της ουσίας να υποδείξει σε μια δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με πολυετή παρουσία και δράση, το πλαίσιο ορθής ανάπτυξης της συνδικαλιστικής δραστηριότητας.

Αρχικώς, λοιπόν, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο ως «εξωτερικός παράγοντας» εν σχέσει με το νοσοκομείο. Θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον πρωτοφανές, μια αμιγώς νοσηλευτική συνδικαλιστική ομοσπονδία να χαρακτηρίζεται ως εξωτερικός παράγοντας εν σχέσει με ένα δημόσιο νοσοκομείο. Εν προκειμένω παραβλέπεται το γεγονός, ότι ο φυσικός χώρος μιας τέτοιας συνδικαλιστικής οργάνωσης δεν είναι και δεν μπορεί να είναι άλλος από τον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, γύρω από την λειτουργία των οποίων αναπτύσσεται ολόκληρη η δράση της.

Περαιτέρω και εν σχέσει με την εξεύρεση κατάλληλου χώρου εντός του νοσοκομείου για την πραγματοποίηση της συνάντησης των εκπροσώπων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ με τους νοσηλευτές, η διευθύντρια υποδεικνύει την μέθοδο της προηγούμενης υποβολής σχετικής αίτησης, επί της οποίας θα αποφανθεί η διοίκηση. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 1264/1982, σύμφωνα με τις οποίες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προστατεύονται κατά την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και στον τόπο εργασίας, ενώ οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν την εντός νομίμων ορίων ανάπτυξη της συνδικαλιστικής δράσης, διαθέτοντας ακόμη και κατάλληλους χώρους.

Ως εκ τούτου οι διαδικαστικής φύσεως υποδείξεις της διευθύντριας περιέργως παραβλέπουν το ουσιαστικό κομμάτι της άσκησης – απόλαυσης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και το αντίστοιχο προστατευτικό πλαίσιο του Νόμου 1264/1982.

Το σχολιαζόμενο έγγραφο ολοκληρώνεται, ή άλλως κορυφώνεται, με μια παροιμιώδη προσπάθεια ωμής επέμβασης της διευθύντριας στον προσδιορισμό των ζητημάτων που θα συζητηθούν κατά τη συνάντηση της Ομοσπονδίας με τους εργαζομένους. Η διευθύντρια, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον θεσμικό της ρόλο, επιχειρεί να θέσει όρια στον δημοκρατικό – συνδικαλιστικό διάλογο, αναφέροντας χαρακτηριστικώς, ότι «τα θέματα τα οποία έχουν συνδικαλιστικό χαρακτήρα επιθυμούμε να τα συζητήσετε σε άλλο χώρο εκτός του Νοσοκομείου».

Η παρέμβαση αυτή είναι τουλάχιστον πρωτοφανής και παραγνωρίζει πλήρως την ευθεία διασύνδεση των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τους εργαζομένους και τους χώρους απασχόλησης, καθώς και τις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου 1264/1982.

Σημειωτέον εν προκειμένω ότι η διευθύντρια, ομιλώντας περί θεμάτων συνδικαλιστικού χαρακτήρα, υπονοεί το μείζον ζήτημα της διάλυσης των κυτταροστατικών φαρμάκων. Ευλόγως, δε, διερωτώμεθα, γιατί η διευθύντρια δεν επιθυμεί να συζητηθεί εντός του νοσοκομείου ένα ζήτημα που άπτεται των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τόσο του προσωπικού, όσο και των νοσηλευομένων ασθενών.

Εκ του συνόλου των παραπάνω επισημάνσεων καθίσταται σαφές, ότι ευρισκόμεθα ενώπιον μιας τουλάχιστον παράξενης ή παράδοξης συμπεριφοράς υπαλλήλου, που ναι μεν κατέχει υψηλή θέση ευθύνης, ωστόσο αγνοεί θεμελιώδεις κανόνες της συνδικαλιστικής δράσης, επιχειρώντας να θέσει εμπόδια στον ελεύθερο  και ανόθευτο συνδικαλιστικό διάλογο.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καταδικάζει απερίφραστα τις συγκεκριμένες πρακτικές και δεσμεύεται ότι θα αγωνιστεί με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος και της υγιούς συνδικαλιστικής δράσης, την οποία πρεσβεύει εδώ και δεκαετίες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γ. Γραμματέας

 Αριστείδης Δάγλας                                   Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy