Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Όλη η αλήθεια για τον κλάδο των νοσηλευτών του ΕΣΥ

Ενόψει της ψήφισης από την ολομέλεια της Βουλής την προσεχή Δευτέρα 22/12/2014, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 43 περί της δημιουργίας κλάδων Νοσηλευτών, Μαιών και Επισκεπτών του ΕΣΥ, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Καταρχήν η δημιουργία κλάδου νοσηλευτών ΕΣΥ, αποτελεί ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών για τα μέλη μας, κάτι που αν και περιγράφηκε από το άρθρο 102 του Ν. 2071/92, δυστυχώς δεν εκδόθηκε το προβλεπόμενο Π.Δ μέσα στην οριζόμενη τριετία, ώστε να υλοποιηθεί η πρόβλεψη του εν λόγω νομοθετήματος.

Σήμερα, μετά από 22 χρόνια, οι 33.000 νοσηλευτές της χώρας, χαιρετίζουν με αίσθημα δικαίωσης το περιεχόμενο του άρθρου 43 και δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση ότι θα στηρίξουν την εν θέματι νομοθετική πρωτοβουλία, μιας και θα επιλύσει πολλά θεσμικά ζητήματα του κλάδου.

Σημειώνουμε δε, ότι η δημιουργία κλάδων υπαλλήλων, αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων εκείνων χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένης ομοειδούς κατηγορίας εργαζομένων, που φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο και την ίδια άδεια άσκησης επαγγέλματος και γενικώς αποτελούν ένα απόλυτα ομοιογενές σύνολο, δυνάμενο να υπαχθεί σε κοινούς κανόνες, που να ρυθμίζουν τα πάσης φύσεως ζητήματα της εν γένει υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Υπ’αυτήν την έννοια η ένταξη στον ίδιο κλάδο υπαλλήλων με διαφορετικά, ήτοι μη κοινά χαρακτηριστικά, όπως λανθασμένα προβάλλεται από ορισμένους, θα μπορούσε βασίμως να εκληφθεί ως παραβιάζουσα την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, ενόψει της όμοιας αντιμετώπισης ουσιωδώς διαφορετικών περιπτώσεων.

Ενόψει των ανωτέρω παρατηρήσεων, όσον αφορά τους νοσηλευτές, η προαναφερθείσα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, δέον όπως κατατείνει στη δημιουργία ενός αμιγούς κλάδου, στον οποίο θα ενταχθούν αποκλειστικώς και μόνον νοσηλευτές, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της συσσώρευσης ενός ανομοιογενούς πλήθους υπαλλήλων, που θα καταστήσει εν τοις πράγμασι αφενός τον κλάδο άνευ αντικειμένου, αφετέρου την όποια προσπάθεια θέσπισης κοινών κανόνων ανέφικτη και ανεδαφική.

Σημειωτέον, ότι οι επίμαχες παρατηρήσεις καταλαμβάνουν και την περίπτωση της από κοινού ένταξης στον ίδιο κλάδο των Νοσηλευτών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με τους Βοηθούς Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για υπαλλήλους με εντελώς διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα και διαφορετικό επαγγελματικό τίτλο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οι υπέρμαχοι μιας τέτοιας στρεβλής άποψης περί της συμπερίληψης των ΔΕ Βοηθών των Νοσηλευτών στον κλάδο νοσηλευτών του ΕΣΥ, προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως συμβαίνει με τους Φαρμακοποιούς και τους Βοηθούς Φαρμακοποιών.

Έτσι, στον κλάδο των Φαρμακοποιών του ΕΣΥ, περιλαμβάνονται μόνον οι Φαρμακοποιοί και όχι οι Βοηθοί αυτών. Στον κλάδο Ιατρών του ΕΣΥ, περιλαμβάνονται μόνον οι γιατροί. Στον κλάδο Νοσηλευτών του ΕΣΥ, πρέπει να περιλαμβάνονται μόνον Νοσηλευτές (βλ. Ν 1579/85, άρθρο 6) και όχι οι Βοηθοί τους.

Συμπερασματικά, η μοναδική προκρινόμενη λύση, που είναι συνάμα και η μόνη συνταγματικώς ανεκτή, είναι αυτή της δημιουργίας ενός αμιγούς κλάδου των Νοσηλευτών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως ασκήσετε το ιερό δικαίωμα που σας έδωσε η ψήφος των 33.000 νοσηλευτών της χώρας με σύνεση και έχοντας καταστεί γνώστες όλου του  πλαισίου που αφορά το ειδικό τούτο θέμα, αποφεύγοντας να ενδώσετε σε επικίνδυνες απλουστεύσεις.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                                                    Αριστείδης Δάγλας

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy