Το Διοικητικό Συμβούλιο

kouf

Πρόεδρος: Γεώργιος Αβραμίδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Σκουτέλης

Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Γενικός Γραμματέας: Τζαννής Πολυκανδριώτης

Αναπληρωτής Γραμματέας: Σοφία Τάνη

Ταμίας: Λάμπρος Μπίζας

Αναπληρωτής Ταμίας: Αθανάσιος Τζιάτζιος

Μέλη:

 • Μιχαήλ Μαντζανάς
 • Παναγιώτης Κοσκινάς
 • Απόστολος Κωτσής
 • Γεώργιος Αρβανίτης
 • Μαρία Κωστίκου
 • Χρήστος Ντάρδης
 • Θεοδώρα Μεταξιώτη
 • Νικόλαος Κιούσης

Αναπληρωματικό Μέλος: Σταύρος Πανόπουλος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.:

 • Γραμματή Φούτου
 • Μαρία Μουστάκη
 • Αμαλία Δροσοπούλου
 • Σοφία Μπαλοδήμου
 • Μαρία Καλογήρου

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy