Παρεμβάσεις ΣΥ.ΝΟ. 'Εβρου - ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

Παρεμβαση του ΣΥ.ΝΟ έβρου για το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Αξιότιμε Κύριε υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης είναι το μοναδικό τριτοβάθμιο Νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς  παρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλους τους κατοίκους της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και όχι μόνο. Στο νοσοκομείο, εκτός των βασικών κλινικών, λειτουργούν ογκολογική, νευροχειρουργική, αγγειοχειρουργική και καρδιοχειρουργική κλινική, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες υγείας.

Από την ημέρα μετεγκατάστασης από το παλαιό νοσοκομείο στις σημερινές εγκαταστάσεις, η στελέχωση του Νοσοκομείου με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό μέχρι και σήμερα έχει φθίνουσα πορεία, ενώ ο όγκος των εξυπηρετούμενων πολιτών αύξουσα. Το πρόβλημα έχει οξυνθεί με την οικονομική κρίση και την υπογραφή των μνημονίων, τα οποία οδήγησαν στην αποχώρηση πολλών επαγγελματιών υγείας από το σύστημα υγείας λόγω συνταξιοδότησης, αλλά και στην αυξημένη προσέλευση στο ΕΣΥ ασθενών χαμηλού και μέσου εισοδήματος, οι οποίοι παλαιότερα μπορούσαν και απευθυνόταν στον ιδιωτικό τομέα.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, έκτος του ότι ήταν ήδη υποστελεχωμένη, όταν έγινε η μετεγκατάσταση το 2002 στο νέο κτίριο (δυναμικότητας 684 κλινών), έκτοτε έχει απολέσει επιπλέον 20%  του ανθρώπινου δυναμικού της. Η μη αντικατάστασή του με τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έχει επιδεινώσει το πρόβλημα. Έχουμε φτάσει πλέον σε μη ανεκτά επίπεδα στελέχωσης και εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις, πιθανότατα θα υπάρξουν προβλήματα εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του οργανισμού.

Συγκεκριμένα θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας, στη Νοσηλευτική υπηρεσία υπηρετούν 510 εργαζόμενοι, όλων των κλάδων (Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε, και Υ.Ε) και ειδικοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανεπτυγμένες κλίνες του νοσοκομείου, που είναι 524 και τους αποδεκτούς δείκτες στελέχωσης, (1,91 ανά θέση για τις Μονάδες εντατικής θεραπείας και 1,82 για τα υπόλοιπα νοσηλευτικά τμήματα), η νοσηλευτική υπηρεσία θα έπρεπε να αριθμεί 740 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό (Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε ), χωρίς να προσμετράτε το  προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νοσοκόμοι, τραυματιοφορείς, κ.τ.λ).

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής υπηρεσίας, το οποίο μεταφράζεται, σε 8303 χρωστούμενες ήμερες άδειας και 4298 ημέρες χρωστούμενων ρεπό. Οι εργαζόμενοι προκείμενου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, αναγκάζονται να δουλεύουν με ένα ρεπό  την εβδομάδα, διπλοβάρδιες (απόγευμα και την επομένη πρωί-νύκτα) χωρίς επαρκή ανάπαυση, μη τηρώντας την νομοθεσία που επιβάλει δωδεκάωρη ανάπαυση μεταξύ των βαρδιών. Δυστυχώς, οι εργαζόμενοι νοσηλευτές δεν μπορούν να συνεχίζουν να εργάζονται  υπό αυτές τις συνθήκες, καθώς η επαγγελματική εξουθένωση είναι πλέον προ των πυλών εάν δεν είναι ήδη παρούσα.

Προκείμενου να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος προτείνονται τα παρακάτω:

  • Άμεση ενίσχυση της νοσηλευτικής υπηρεσίας με το απαραίτητο μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό.
  •  Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού έως ότου διεκπεραιωθούν οι μόνιμες προσλήψεις.
  • Άμεση λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (αυτόνομο τμήμα), που αυτομάτως συνεπάγεται λιγότερες εισαγωγές, αποσυμφόρηση των κλινικών, αλλά και λιγότερες εξετάσεις και φυσικά κόστος.
  • Συγχώνευση ομοειδών κλινικών λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες πληρότητας. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αποδοτική κλινική θεωρείται αυτή, που εμφανίζει πληρότητα άνω του 75%. Η συγχώνευση των ομοειδών κλινικών αναμένεται να αποφέρει εξοικονόμηση νοσηλευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα την αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά κυρίως την δυνατότητα χορήγησης χρωστούμενων αδειών και ρεπό στο νοσηλευτικό προσωπικό. Επισημαίνεται ότι στο νοσοκομείο με 524 ανεπτυγμένες κλίνες λειτουργούν 51 τμήματα, ενώ σε αντίστοιχα τριτοβάθμια νοσοκομεία τα λειτουργούντα τμήματα είναι πολύ λιγότερα.

Πεποίθησή μας αποτελεί η αναβάθμιση του συστήματος υγείας και η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου υγείας των συμπολιτών μας.

Η υποβάθμιση των δομών δεν αποτελεί λύση σε συνθήκες κρίσης. Λύση αποτελεί η αναβάθμιση και η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την  αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους.

Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε τις απαραίτητες ενέργειες για άμεση επίλυση του  προβλήματος.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία

Με τιμή

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας

Γεώργιος  Ποντισίδης               Αντώνιος Ποντίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy