Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. Ευβοίας - ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

«Ορισμός Μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης»

Κύριε Διοικητά,

Με έκπληξη διαπιστώσαμε, μέσω της διαύγειας, ότι στο Υπ’ Αριθμόν 14/07-08-2014 Πρακτικό  με θέμα «Ορισμός Μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης» ότι δεν υπάρχει εκπροσώπηση στους τρεις επιλεγέντες για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, της πλέον πολυπληθέστερης υπηρεσίας που είναι η Νοσηλευτική.

Παρακαλούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης κι επανεξέτασής της με διορισμένο εκπρόσωπο από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Περιμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                   Η Γ. Γραμματέας

Κιούσης Νικόλαος               Μαργαρίτη Χρυσούλα

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy