Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκη - ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Ν. Θεσσαλονίκης

Σήμερα στις 20/04/2022 στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του συνο Θεσσαλονίκης

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Πρόεδρος            Μπαλιόζογλου Γεώργιος  6 ψήφοι

Αντιπρόεδρος      Κυλούδης Παναγιώτης    6 ψήφοι

Γεν. Γραμματέας  Μόσχογλου  Ζαχαρίας    6 ψήφοι

Ταμίας                  Κοταρίδου Σοφία            6 ψήφοι

Μέλη                    Δήμου Γεώργιος              6 ψήφοι

                            Ζουρνατζή      Σοφία        6  ψήφοι

                            Τσολάκογλου  Ιωάννης    6 ψήφοι

Απόντες:            Κυλούδης  Παναγιώτης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                             O Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου                      Ζαχαρίας Μόσχογλου

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy