Κατηγορία : Προσεχή Συνέδρια

Προσεχή Συνέδρια Συνέδρια - Ημερίδες Τελευταίες Εξελίξεις

1η Ημερίδα Τμήματος Διασυνδετικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της ΕΝΕ

kouf
Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της ΕΝΕ 1η Ηµερίδα Τµήµατος ∆ιασυνδετικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της ΕΝΕ “Το ανθρώπινο σώμα είναι η καλύτερη εικόνα της ανθρώπινης ψυχής”...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy