Κατηγορία : Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσες μέρες αναρρωτικής άδειας δικαιούνται οι Νοσηλευτές το χρόνο; Πόσες από αυτές μπορούν να ληφθούν με απλή Υπεύθυνη Δήλωση και πόσες με γνωμάτευση γιατρού;

kouf
Στις διατάξεις του ν. 2683/98, τα άρθρα 54 έως και 56 ρυθμίζουν το θέμα της αναρρωτικής άδειας. Το άρθρο 54 ρυθμίζει το θέμα της χορήγησης...
Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί νοσηλευτής εργαζόμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, να συμμετέχει σε ιδιωτική εταιρεία (νοσηλευτική κλινική);

kouf
Απάντηση: Σύμφωνα με το ν.2683/99, άρθρο 32, απαγορευεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνον...
Συχνές Ερωτήσεις

Συνιστά η μη κρίση εκ νέου προϊσταμένου υποβιβασμό του ;

kouf
Απάντηση: Όπως έχει κριθεί, ενόψει εφαρμογής των άρθρων 9 και 14 του ν. 1586/1986, η επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα...
Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο προσωπικό μπορεί να στελεχώσει το ακτινολογικό τμήμα, το τμήμα μαστογράφου και τι εκπαίδευση χρειάζεται να έχουν;

kouf
Απάντηση: Σχετικά με τα την ανάληψη καθηκόντων εμφανιστή στο ακτινολογικό τμήμα από βοηθό νοσηλευτή ΔΕ, έχουμε να παραθέσουμε ότι πρόκειται για άλλη ειδικότητα και συνεπώς...
Συχνές Ερωτήσεις

Πώς υπολογίζονται οι 9 μήνες μετά τον τοκετό;

kouf
Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 2683/1999 που αφορά τις διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, η μητέρα υπάλληλος δικαιούται 9 μήνες άδεια με...
Συχνές Ερωτήσεις

Προϋποθέσεις χορήγησης αναρρωτικής άδειας

kouf
Απάντηση: Το δικαίωμα αναρρωτικής άδειας των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ρυθμίζεται εκτενώς από το ν. 2683/1999. Έτσι κατά το άρθρο 54...
Συχνές Ερωτήσεις

Μητέρες εργαζόμενες με κυκλικό ωράριο. Είναι επιτρεπτή η νυκτερινή εργασία ;

kouf
Απάντηση: Το θέμα αυτό για τους υπαλλήλους δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έχει ελλιπώς αντιμετωπιστεί. Σχετικά ο ν. 2683/1999 στο άρθρο 53 προκειμένου να...
Συχνές Ερωτήσεις

Επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή

kouf
Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2085/1992 σε υπαλλήλους, που τοποθετούνται ή μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, εφόσον μετά πενταετή παραμονή...
Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί εργαζόμενος να μετακινηθεί σε άλλη θέση παρά τη θέλησή του;

kouf
Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ 1 του ν. 2683/99, μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με απόφαση...
Συχνές Ερωτήσεις

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Νομοθετικό πλαίσιο.

kouf
Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001, με τον Οργανισμό κάθε Νοσοκομείου με δυναμικότητα πάνω από 200 κλίνες συνιστάται υποχρεωτικά αυτοτελές...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy