Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Ε.Ν.Ε.11/07/2012

Δικαστική αποκατάσταση της αξιοκρατίας στο «Σισμανόγλειο»

Προσφάτως και σε συνέχεια της υπ’αριθμ.πρωτ. 1199/18-01-2011 απόφασης του Υποδιοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής με θέμα την «Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης», υπεβλήθησαν αιτήσεις υποψηφιότητας εκ μέρους και του νοσηλευτικού προσωπικού για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των νοσοκομείων αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ακολούθησαν σχετικές αποφάσεις του οικείου Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και η διαδικασία πλήρωσης των προκηρυχθεισών θέσεων ολοκληρώθηκε με την έκδοση των πράξεων τοποθέτησης των επιλεγέντων προϊσταμένων. Στις παραπάνω κρίσεις συμμετείχαν, όπως ήταν φυσιολογικό, και νοσηλευτές της κατηγορίας ΤΕ, αρκετοί εκ των οποίων εκρίθησαν προϊστάμενοι.

Μεταξύ άλλων, και στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο τοποθετήθηκαν ως προϊστάμενοι Τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορισμένοι νοσηλευτές της κατηγορίας ΤΕ. Η εξέλιξη αυτή δυσαρέστησε συναδέλφους τους της κατηγορίας ΠΕ στο εν λόγω νοσοκομείο, οι οποίοι και αποφάσισαν να κινηθούν δικαστικώς εναντίον τους. Ειδικότερα, ορισμένοι νοσηλευτές ΠΕ κατέθεσαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά των πράξεων τοποθέτησης σε θέσεις Τομεαρχών νοσηλευτών ΤΕ.

Μεταξύ των προβληθέντων επιχειρημάτων οι νοσηλευτές ΠΕ ισχυρίζονται, ότι εκ της κείμενης νομοθεσίας καθιερώνεται σαφές προβάδισμα όλων αδιακρίτως των νοσηλευτών ΠΕ έναντι των συναδέλφων τους ΤΕ για την κατάληψη θέσεων ευθύνης. Τον ως άνω λόγο ακύρωσης προβάλλουν, δε, ως προδήλως βάσιμο, προκειμένου να υποστηρίξουν και να επιτύχουν την αποδοχή της αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης των πράξεων τοποθέτησης των νοσηλευτών ΤΕ σε θέσεις Τομεαρχών.

Ωστόσο, ήδη δημοσιεύτηκαν οι υπ’αριθμ. 757/2012 και 759/2012 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Ζ΄ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δυνάμει των οποίων απερρίφθησαν οι ως άνω αιτήσεις αναστολής των νοσηλευτών ΠΕ. Ειδικότερα το Δικαστήριο έκρινε, ότι το επικαλούμενο γενικό προβάδισμα των νοσηλευτών ΠΕ δεν αποτελεί προδήλως βάσιμο λόγο ακύρωσης, δικαιώνοντας απόλυτα στο παρόν δικονομικό στάδιο τους νοσηλευτές ΤΕ που επελέγησαν ως προϊστάμενοι και τοποθετήθηκαν σε θέσεις τομεαρχών.

Σημειωτέον, ότι οι παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αποτελούν μια μορφή δικαίωσης και των θέσεων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, που ανέκαθεν υποστήριζε, ότι δεν νοείται η καθιέρωση γενικού προβαδίσματος των νοσηλευτών ΠΕ έναντι των νοσηλευτών ΤΕ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει απόλυτος σεβασμός της αρχής της αξιοκρατίας, ώστε σε θέσεις προϊσταμένων των νοσηλευτικών υπηρεσιών να τοποθετούνται οι καλύτεροι και οι καταλληλότεροι εκ των νοσηλευτών, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εις την οποία ανήκουν.

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Σκουτέλης                                        Αριστείδης Δάγλας

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy